PDA

View Full Version : cam on nhetrongnguyen
04-21-2005, 01:39 AM
qua hay lươn

yeuemngandoi27
04-21-2005, 01:41 AM
Mở li?n lúc 3 topic li?n chỉ để khen hay lắm, cảm ơn bạn...
Cái gì hay? Cảm ơn ai vậy?

VietLang
04-21-2005, 03:08 AM
VL đã cảnh cáo rồi.

?ừng tái phạm.