PDA

View Full Version : Cuộc sống không thể thiếu tình yêungươi_co_don_bat_hanh
04-16-2005, 06:44 PM
Ngư?i ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con ngư?i nhưng cũng lắm lúc nhận chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những ngư?i quá lạc quan khi nói v? tình yêu bằng thể khẳng định. Ngư?i ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.

Tôi không thể nói v? một vấn đ? mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có ngư?i nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tư?ng hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu.

Có ngư?i yêu thì hạnh phúc; có ngư?i yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con ngư?i vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con ngư?i không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con ngư? đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đ?i. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Ngư?i giả, ngư?i thật nhìn nhau lúc bây gi? ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Ngư?i thật thì nằm bệnh, ngư?i giả thì nói, cư?i huyên thuyên. đ?i sống vốn không bt công. Ngư?i giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Ngư? thật thế nào cũng được đ? bù.

Tình yêu th?i nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con ngư? không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có ngư?i đã nói như vậy.

Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa b?n vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".[/size]