PDA

View Full Version : ?àn Sáo Hậu Giang - Bích PhượngVietLang
10-18-2005, 10:48 PM
http://www.vietnhim.com/New/DanSaoHauGiang_BichPhuong.wma

?àn Sáo Hậu Giang
ca sĩ: Bích Phượng
tác giả: Trần Long Ẩn


Từ trên những rạng đông, con chim sáo nó bay ra đồng,
theo con nước đang xuôi dòng ra đồng ruộng xa.
Con chin sáo nghe trong lòng bay bổng l?i ca :
hò hò hơ, hới hơi hơi hò, hò hò hơ hơ, hới hơi hò hơi.

??i vui sáo bay g?i bầy.
V? mi?n Tây thăm đất Hậu Giang.
Thương câu hát để ru bao đ?i.
Thương cây lúa lớn nhanh theo ngư?i.
Dầm mưa dãi nắng, tưới xanh ruộng đồng.

??i vui, nước trôi ngược dòng.
Tình phù sa tuy đục mà trong.
Trông con nước nó trôi lạng lùng.
Thương ôi chín nhánh sông quê mình.
Cần thơ gạo trắng, nước trong là đây.

Ngư?i con gái Hậu Giang, xưa như cánh sáo bay xa làng,
nay như những đóa sen hồng bên dòng phù sa.
Em yêu quý những con đư?ng mang nặng những l?i ca:
Mùa xuân sang, sáo bay theo đàn vào mùa xuân.
Em hát vui đ?i vui.

Vì nhau cắn đôi hạt gạo,
như?ng cho nhau chiếc áo mặc ngày xuân.
Thương câu hát để ru bao đ?i.
Thương cây lúa lớn nhanh theo ngư?i.
Dầm mưa dãi nắng, tưới xanh ruộng đồng.

??i vui, nước trôi ngược dòng.
Tình phù sa tuy đục mà trong.
Trông con nước nó trôi lạng lùng.
Thương ôi chín nhánh sông quê mình.
Cần thơ gạo trắng, nước trong là đây