PDA

View Full Version : ??i ngư?i ca sĩ_?an Trư?ngbetixiu
10-14-2005, 03:57 PM
http://www.mediamungo.com/media/showmedia.php?num=608&file=021.wma

Vang Trang Dem
10-15-2005, 05:09 AM
??i ngư?i ca sĩ
Phương Uyên

Là ngư?i ca sĩ hát ca phiêu lãng một đ?i,
Lúc vinh quang, lúc tả tơi
Mấy ai biết đến cuộc đ?i, và tôi đã hát, hát say sưa với nụ cư?i
Nhưng trái tim tôi vẫn lẻ loi, vẫn cô đơn theo từng đêm xuống.
Tôi mang l?i ca tiếng hát giúp vui mong ngư?i quên đi năm tháng buồn đau
Chỉ mong sao l?i ca vang khắp chốn.
Lắng tai nghe l?i hát gi?t lệ ai đang ướt mi,
Vì l?i tôi ca là bài tình thiết tha
Một ngày bình yên khi thấy em thơ lắng nghe tôi
Vỗ tay theo câu ca nhạc vui hôm ấy, nào cùng hát vang.

Buồn đau ai biết đắng cay luôn đến cùng tôi,
Cất tiếng ca khi mắt lệ rơi, vẫn luôn cố gắng gượng cư?i
Rồi ngư?i ta nói, hát ca không có ngày mai,
Nhưng trái tim tôi đã tr?n trao, chỉ mong sao một đ?i hát mãi.

Tôi mang l?i ca tiếng hát giúp vui mong ngư?i quên đi năm tháng buồn đau,
Chỉ mong sao l?i ca vang khắp chốn
Lắng tai nghe l?i hát gi?t lệ đang ướt mi,
Vì l?i tôi ca là bài tình ca thiết tha
Một ngày bình yên khi thấy em thơ lắng nghe tôi.
Vỗ tay theo câu ca nhạc vui hôm ấy, nào cùng hát vang.
??i ngư?i ca sĩ thật buồn, những lúc với ánh sáng nụ cư?i
Rồi từng đêm vắng đơn côi, có ai hay.