PDA

View Full Version : Anh còn nợ em _Thiên kimbetixiu
10-12-2005, 09:06 PM
http://www.mediamungo.com/media/showmedia.php?num=608&file=01_AnhConNoEm_ThienKim.wma

Vang Trang Dem
10-13-2005, 11:45 PM
ANH CÒN NỢ EM

::: Anh Bằng :::
L?i: Phan Thành Tài

Anh Còn Nợ Em

Anh còn nợ em
Công viên ghế đá
Công viên ghế đá
Lá đổ chi?u êm

Anh còn nợ em
Dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ
Con sông êm đ?m

Anh còn nợ em
Chim v? núi nhạn
Tr?i m? mưa đêm
Tr?i m? mưa đêm

Anh còn nợ em
nụ hôn vội vàng
nụ hôn vội vàng
Nắng chói qua song

Anh còn nợ em
Con tim bối rối
Con tim bối rối
Anh còn nợ em

Và còn nợ em
Cuộc tình đã lỡ
Cuộc tình đã lỡ
Anh còn nợ em

nguyenhoang11
11-03-2005, 07:18 AM
Bài này hay và buồn quá!,nghe xong thấy cảm động quá.Thanks!

stusant
11-04-2005, 02:11 PM
DOWLOAD (http://www.mediamungo.com/media/showmedia.php?num=608&file=01_AnhConNoEm_ThienKim.wma)
A GIFT FOR YOU

chaudpt
11-09-2005, 06:38 PM
bài này nghe buồn hiu à, nghe thấy cuộc đ?i mình bi đát quá