PDA

View Full Version : Biết làm gì hơn_Trần Tâmbetixiu
10-12-2005, 09:01 PM
http://www.mediamungo.com/media/showmedia.php?num=638&file=08_BietLamGiHon_TranTam.mp3

Vang Trang Dem
10-12-2005, 09:10 PM
Buổi sáng thức dậy anh bỗng nhớ v? em, nhớ nhi?u hơn những trưa hè nắng cháy, gi?t nắng cuối ngày anh cũng nhớ v? em , anh cũng mơ từng đêm. Sao tự nhiên em bỗng quay v? đây nỗi vui mừng hay là gi?t nước mắt, bao ngày qua em ở nơi đâu em ở bên ai.
?ừng khóc tôi ơi hãy để tôi binh yên, qua ngày mai tôi sẽ r?i xa em. ?ừng níu kéo thêm em cũng ko được chi, anh cũng ko được gì.Yêu làm chi để nỗi đau gi? đây cấy lên và ko bao gi? xóa hết . Yêu làm chi ,đổi lấy được gì, đổi lấy được chi.
Gi?t cafe bên nhau ngày xưa hay là gi?t nước mắt chia tay ngày nay, biết sẽ làm gì, biết sẽ được gì ,biết làm gì hơn. Mư?i năm sau cũng chỉ vậy thôi , cho dù ngàn năm nữa cũng chỉ vậy thôi cố gắng nên em biết sẽ ko còn sẽ ko còn chi.

Buổi sáng thức dậy anh bỗng nhớ v? em, nh? nhi?u hơn những trưa hè nắng cháy, gi?t nắng cuối ngày anh cũng nhớ v? em , anh cũng mơ từng đêm. Sao tự nhiên em bỗng quay v? đây nỗi vui mừng hay là gi?t nước mắt, bao ngày qua em ở nơi đâu em ở bên ai.
Gi?t cafe bên nhau ngày xưa hay là gi?t nước mắt chia tay ngày nay, biết sẽ làm gì ,biết sẽ được gì ,biết làm gì hơn. Mư?i năm sau cũng chỉ vậy thôi , cho dù ngàn năm nữa cũng chỉ vậy thôi cố gắng nên em biết sẽ ko còn sẽ ko còn chi.
Biết sẽ làm gì ,biết sẽ được gì ,biết làm gì hơn..........

tulechsechme
03-30-2006, 03:17 AM
pa` oi bài này k0 dow đượ à?

minhhuymoon
04-04-2006, 11:14 AM
cũng không nghe được nốt