PDA

View Full Version : Thu hát cho ngư?i (Quang Dũng)betixiu
10-08-2005, 07:20 PM
http://www.gwebspace.de/betixiu/music/13.ThuHatChoNguoi_QuangDung.mp3
Thu Hát Cho Ngư?i


Sáng tác: Vũ ?ức Sao Biển

Giòng sông nào đưa ngư?i tình đi bi?n biệt.
Mùa thu nào đưa ngư?i v? thăm bến xưa.
Hoàng hạc bay, bay mãi b? tr?i mơ.
V? đồi sim, ta nhớ ngư?i vô b?.
Ta vẫn ch? em dưới gốc sim già đó,
?ể hái dâng ngư?i một đóa đẫm tương tư.
?êm nguyệt cầm ta đợi em trong gió.
Sáng linh lan hồn ta khóc bao gi?.
Ta vẫn ch? em trên bao la đồi nương,
Trong mênh mông chi?u sương
Giữa thu vàng, bên đồi sim trái chín
Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ rơi.
Th?i gian nào trôi b?nh bồng trên phận ngư?i.
Biệt ly nào không muộn phi?n trên dấu môi.
Màu vàng lên, biêng biếc ánh chi?u rơi.
Nhạc hoài mong, ta hát vì xa ngư?i.
Thu hát cho ngư?i,Thu hát cho ngư?i, ngư?i yêu...ơi!