PDA

View Full Version : Cho đi cuộc tình (Trần Tâm)betixiu
10-06-2005, 02:01 PM
http://www.gwebspace.de/betixiu/music/01.ChoDiCuocTinh_TranTam.mp3
download (http://www.gwebspace.de/betixiu/music/01.ChoDiCuocTinh_TranTam.mp3)

Vang Trang Dem
10-07-2005, 01:28 AM
Anh không tin em quên anh
Anh không tin em chia lìa
Tại sao ngày qua em đã thay lòng
Nước mắt vẫn tràn v? mỗi đêm bên gối nằm
Vì ngày xưa lỗi lầm là của em

Anh không tin em ra đi
Anh không tin em đành lòng
Vì sao vì sao em bán đứng cuộc tình
Trong ánh mắt mỗi ngư?i giống như không có gì
Ŀể gi? đây nỗi đau là của anh

Nhói trong tim một lần còn hơn là đau một đ?i
Ŀã yêu anh thật lòng tại sao còn qua buông lơi
Ngư?i mà em chăm sóc bấy lâu nay có tội tình gì
Em vô tâm đành lòng phủi tay

Nói đi em một l?i rồi ta lìa xa một đ?i
Khó khăn chi bận lòng vì em còn quá ngây thơ
Biết nói sao đây chấp nhận chi em em hỡi
Vì một lỗi lầm không đáng chi

Anh không tin em quên anh
Anh không tin em chia lìa
Tại sao ngày qua em đã thay lòng
Nước mắt vẫn tràn v? mỗi đêm bên gối nằm
Vì ngày xưa lỗi lầm là của em

Anh không tin em ra đi
Anh không tin em đành lòng
Vì sao vì sao em bán đứng cuộc tình
Trong ánh mắt mỗi ngư?i giống như không có gì
Ŀể gi? đây nỗi đau là của anh