PDA

View Full Version : Cây đàn Sinh viên (MỸ Tâm)betixiu
10-05-2005, 09:57 PM
http://www.gwebspace.de/betixiu/music/02.CayDanSinhVien_MyTam.mp3
Cây ?àn Sinh Viên


Sáng tác: Quốc An - Thuận Thiên

Th?i sinh vuên có cây đàn guitar
?àn ngân lên chúng ta cùng hoà ca
Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha cất vang l?i ca
??i sinh viên quí cây đàn guitar
Nh? guitar mới quen nàng m?i ca
Buông tiếng đàn tang tình tang tính hát lên bài nhớ thương
Thương mến tình đồng hương
??i sinh viên sống trong tình bạn thân
Khi thấy anh buồn tôi nâng phím đàn tính tang tình tình tang
Cùng dắt nhau qua những ngày gian khó
Cùng dắt nhau qua quãng đ?i sinh viên
Rồi mai đây bước danh lợi phồn hoa khi nghe tiếng đàn guitar nhớ năm nào
Thức suốt đêm dài những ngày thi đến gi? nhớ nhau thật nhi?u
Gi? nhớ nhau ta ôm đàn guitar...