PDA

View Full Version : Buồn ơi (Triệu hoàng )betixiu
10-05-2005, 09:31 PM
http://www.gwebspace.de/betixiu/music/08.BuonOi_TrieuHoang.mp3
Buồn Ơi


Sáng tác: Chưa Biết


Buồn ơi trăng mùa thu
buồn ơi mây mùa đông
Tuyết trắng xóa chân tr?i
Ngư?i yêu nay v? đâu
Tình yêu nay v? đâu
Quanh em mang một tan trắng
Khi bên nhau tình không nói nên l?i
Nay khuất xa m? chân tr?i
Ngư?i đi m? khuất biết v? đâu

Ngày xưa tay cầm tay
lòng vui như bàn tay
Khuấn khuyết mãi không xa r?i
Ngày xưa khi còn thơ
tình yêu như là tơ
Tim em như một trang giấy
?i bên nhau tình chưa biết câu chào
Em vẫn như còn hay h?n
?ẹp sao ngày ấy thích làm sao

Tình đã chết, chết theo một thế giới
Khi nhìn ngư?i ra đi chết cõi lòng em
Chấp múi ngư?i xa khuất
khuất theo một gió mưa
Em còn gì cho anh cũng thế mà thôi
Tình vừa thấp lên vành tang