PDA

View Full Version : Giàn thiên lý đã xa - Trung KiênMr S4y
10-04-2005, 10:09 PM
http://www.powow.com/cutin/Gianthienlydaxa(Trung%20Kien).mp3download (http://www.powow.com/cutin/Gianthienlydaxa(Trung%20Kien).mp3)

Vang Trang Dem
10-04-2005, 10:59 PM
::: Trần Tiến ::v

Phiên Chợ Xa

Bạn tìm đến đó phiên chợ quê xa nghèo
Ngư?i con gái giữa hoa trái c? thơm
Hãy nói với em dẫu chiến tranh v?i vợi
Ngư?i lính xưa sẽ quay v? tìm em

Bầu tr?i tuyết trắng áo hoen đắp cho chàng
Còn hơi ấm mối tình ngát c? thơm
Hãy nói với em dẫu chiến tranh v?i vợi
Ngư?i lính xưa sẽ quay v? tìm em

Từng chi?u vắng bóng những ngư?i lính trở v?
Mùa thu lá rơi trên những đồi cao
Hãy nói với em dẫu chiến tranh v?i vợi
Ngư?i lính xưa sẽ quay v? tìm em

Mộ ngư?i lính ấy giữa đồng hoang hiu quạnh
Gi?t nước mắt rơi trên những đồi cao
Hãy nói với em dẫu chiến tranh chia xa
Ngư?i lính xưa sẽ quay v? tìm em

giachuot
11-03-2005, 01:51 AM
Bài này hay quá, l?i anh đã hay, hôm nay nghe l?i việt thật bất ng? .

chaudpt
11-09-2005, 06:34 PM
Em còn thắc mắc là tên bài hát có phải là "phiên chợ xa" hay "Giàn thiên lý đã xa"