PDA

View Full Version : Ở tr? - Khánh LyMr S4y
10-04-2005, 10:05 PM
M?i các bạn cùng nghe một sáng tác của cố nhạc sĩ TCS

http://www.powow.com/cutin/Otro(Khanh%20Ly).mp3download (http://www.powow.com/cutin/Otro(Khanh%20Ly).mp3)

Vang Trang Dem
10-04-2005, 11:11 PM
Nhạc & l?i: Trịnh Công Sơn
Ca sĩ trình bày: Khánh Ly

Con chim đậu ở cành tre
Con cá ở tr? trong khe nước nguồn
Cành tre .. í .. a dòng sông í .. a ..
Tôi nay ở tr? trần gian
Trăm năm v? chốn xa xăm cuối tr?i
? .. a ... í .. à .... í ..à ... a ....
Xưa kia đậu ở mi?n xa
Cơn gió ở tr? bao la đất tr?i
Mi?n xa .. í ..a .. đất tr?i ... í .. a ..
Nhân gian ở tr? nhi?u nơi
Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng
? ...a ... í .... à .... í ...a ..... à
Mây kia đậu ở từng không
Mưa nắng ở tr? bên trong mắt ngư?i
Từng không .. í ...a ngư?i xinh ... í ..a ...
Tin em gửi tr? là tôi
Mai kia v? chốn xa xôi cũng gần
? ...a ... í ...à ... í ...a ..à ....a
Môi xinh ở đậu ngư?i xinh
?i đứng ở tr? đôi chân Thúy Ki?u
Ngư?i xinh .. í ..a .. Ki?u xinh ...
Xin cho v? tr? gần nhau
Mai kia dù có ra sao cũng đành
? ..a .. í ..à ... í ..à ..í ..a ...
Trăm năm ở đậu ngàn năm
?êm tối ở tr? chung quanh nỗi buồn
Ngàn năm í ..a buồn như .. í ..a
Ơ hay là một vòng xinh
Tôi như ngư?i bỗng lênh đênh giữa đ?i
? ...a ...í ... à ... í ... à ...a ....
? .... a ....í ... à ...í ...à ...a ....