PDA

View Full Version : Tuổi 18 - Khánh HàMr S4y
10-03-2005, 10:32 PM
http://www.powow.com/cutin/Tuoi18(Khanh%20Ha).mp3


download (http://www.powow.com/cutin/Tuoi18(Khanh%20Ha).mp3)

Vang Trang Dem
10-04-2005, 07:29 AM
Bài thơ Tuổi Mư?i Ba:

“Tr?i hôm nay mưa nhi?u hay rất nắng?
Mưa tôi chả v? bong bóng vỡ đầy tay
Tr?i nắng ng?t ngào...tôi ở lại đây
Như một buổi hiên nhà nàng dịu nắng...

Tr?i hôm ấy mư?i lăm hay mư?i tám?
Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mư?i ba
Tôi phải van lơn ngoan nhé, đừng ng?
Tôi phải dỗ như là... tôi đã nhớn...

...?o nàng vàng tôi v? yêu hoa cúc
?o nàng xanh tôi mến lá sân trư?ng
Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương
Tôi pha mực cho vừa màu áo tím...

...Rồi trách móc: tr?i không gần cho tay với
Và cả nàng hư quá, sao mà kiêu
Nên đến trăm lần: nhất định mình chưa yêu
Hôm nay nữa... nhưng lòng mình sao lạ quá?.