PDA

View Full Version : ?ộng Hương TíchVietLang
04-15-2005, 03:26 PM
?ộng Hương Tích
Tác giả: Chu Mạnh Trinh


Bầu tr?i cảnh Bụt
Thú hương sơn ao ước bấy lâu nay
Kìa non non, nước nước, mây mây
?ệ nhất động h?i rằng đây có phải

Th? thẻ rừng mai chim cúng trái
Lững l? khe Yến cá nghe kinh
Thoảng bên tai một tiếng chầy kình
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng

Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng
Này am Phật Tích, này động Tuyết Quynh
Nhác trông lên ai khéo vẽ hình
?á ngũ sắc long lanh như gấm dệt

Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt
Chập ch?n mấy lối chốn thang mây
Chừng giang sơn còn đợi ai đây
Hay tạo hóa sẽ ra tay sắp đặt

Lần tràng hạt niệm Nam Mô Phật
Cửa từ bi công đức biết là bao

Càng trông phong cảnh càng yêu

Love*Story
04-16-2005, 12:11 AM
bài thơ này Love đã được biết khi còn h?c cấp II , bài thơ là một bức tranh thiên nhiên huy?n ảo và đầy cảm xúc tự hào và yêu mến dạt dào của tác giả, bài thơ đã gợi ra cho ngư?i đ?c cả một khung cảnh thiên nhiên khiến ngư?i ta phải muốn khám phá chúng :

"Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt
Chập ch?n mấy lối chốn thang mây
Chừng giang sơn còn đợi ai đây
Hay tạo hóa sẽ ra tay sắp đặt? "

thanks for ur poem...

mschbt
05-25-2005, 06:47 AM
Phong cảnh Hương Sơn _ Chu Mạnh Trinh

Bầu tr?i cảnh bụt,
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay.
Kìa non non, nước nước, mây mây,
?ệ nhất động h?i là đây có phải ?
Th? thẻ rừng mai chim cúng trái,
Lửng lơ khe Yến cá nghe kinh.
Thoảng bên tai một tiếng chày kình,
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng.
Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng,
Này am Phật Tích, này động Tuyết Quynh ;
Nhác trông lên ai khéo vẽ hình,
?á ngũ sắc long lanh như gấm dệt.
Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt,
Gập gh?nh mấy lối uốn thang mây.
Chừng giang sơn còn đợi ai đây,
Hay tạo hóa khéo ra tay xếp đặt.
Lần tràng hạt niệm: Nam Mô Phật,
Cửa từ bi công đức biết là bao !
Càng trông phong cảnh càng yêu.

Khương Duy
01-22-2006, 06:09 PM
Bài này nguyên bản còn có 2 câu mưỡu như sau:
?àn thông phách suối vang lừng,
Cá khe lắng Kệ, chim rừng nghe Kinh