PDA

View Full Version : Cài nhi?u HỆ ?IỀU HÀNH với Partition Magic 8toto
07-07-2005, 12:29 AM
Cài nhi?u HỆ ?IỀU HÀNH với Partition Magic 8

Bởi ngày càng có nhi?u hệ đi?u hành mới và nhu cầu sử dụng thử hệ đi?u hành mới là đi?u cần thiết, nên cài đặt nhi?u hệ đi?u hành trên một máy tính là một nhu cầu thiết thực đối với ngư?i sử dụng máy tính trong th?i điểm hiện nay.

Sử dụng Multi Boot của Win2000 và WinXP

Trong trư?ng hợp trên máy đã cài Win9x, chúng ta sẽ dễ dàng cài Win2K, WinXP hoặc Linux (RedHat 7) chung sống với Win9x qua chế độ Multi Boot có sẵn trong Win2K, WinXP và RedHat. Chỉ cẩn thận quan sát kỹ lúc cài Win2K, WinXP hay RedHat là cài nâng cấp (update) hay cài mới. Trong trư?ng hợp này, ai cũng có thể cài được, không khó khăn gì lắm.

Sử dụng Partition Magic 8.0 và BootMagic 8.0

Nếu sử dụng hai chương trình này, chúng ta không phải bận tâm hệ đi?u hành cần cài đặt là hệ chi chi, hoặc cài hệ nào trước, hệ nào sau... Trong bài này, giả sử trên đĩa cứng chúng ta đã được chia làm hai Partition Primary (C) và Partition Logical (D), và chúng ta đã cài WinXP trên ổ đĩa C:, gi? lại cần cài thêm Win2K.

Bước 1: Cài Partition Magic 8.0

- Cho chạy file Setup.exe có trong thư mục Setup của Partition Magic 8.0.- Cứ nhấp Next để hoàn thành các bước cài đặt (có thể không cần tạo đĩa Rescue như chương trình Setup đ? nghị).

Bước 2: Tạo thêm Partition Primary mới

- Mở Start\Programs\PowerQuest PartitionMagic 8.0\Partition Magic 8.0 để chạy chương trình Partition Magic 8.0.

- Mở Menu Tasks \ ch?n Create New Partition...

- Khi xuất hiện khung Create New Partition Where to Create, bạn ch?n vị trí nơi tạo ổ đĩa mới. Nên ch?n After C but before D.- Khi xuất hiện khung Create New Partition Partition Properties, bạn ch?n Size (kích cỡ), Create as Primary hay Logical (chú ý bước này, bạn ch?n Primary).

- Khi thoát kh?i chương trình, nhớ Apply All khi được h?i ?

- Chương trình sẽ yêu cầu khởi động lại máy tính.

[?ầu trang]

Bước 3: Sau khi khởi động lại máy tính, chúng ta sao chép thư mục DOS trong C:\Program Files\PowerQuest\PartitionMagic 8.0 vào ổ đĩa D (chú ý mặc dù đã tạo thêm một Partition mới nhưng chúng ta vẫn chưa thấy Partition này vì đang được ẩn).

- Lúc này, chúng ta có thể gỡ b? PartitionMagic 8.0 vì đã hoàn thành “nhiệm vụ lịch sử?.

Bước 4: Làm cho Partition mới hiện lên

- Vào thư mục DOS mới vừa sao chép cho chạy tập tin pqboot.exe.

- Pqboot làm nhiệm vụ cho phép ngư?i sử dụng ch?n Partition để khởi động lần sau, ta sẽ nhập vào là 2. (dùng partition mới vừa tạo để khởi động có nghĩa làm cho partition mới hết ẩn và cho partition chứa WinXP ẩn xuống).

- Khi khởi động lại dĩ nhiên máy tính sẽ báo lổi None System Disk Or Disk Error. Nhiệm vụ chúng ta là cài một hệ đi?u hành mới vào partition này, trong bài viết này thì chúng ta cài Win2K.

- Sau khi cài đặt hòan thành Win2K, chúng ta đã có 2 hệ đi?u hành nằm ở 2 partition khác nhau và trong cùng một th?i điểm có một partition ẩn và một partition hiện.(lúc này partition chứa WinXP đang ẩn).

- Chúng ta lại vào thư mục DOS và cho chạy tập tin pqboot.exe lần này chúng ta nhập vào là 1 (dùng partition chứa WinXP để khởi động và làm cho partition chứa Win2K ẩn). Khởi động lại máy tính.

Bước 5: Sau khi khởi động lại máy tính. Thực hiện cài BootMagic 8.0 làm nhiệm vụ đi?u khiển ch?n Partition ẩn hiện.

- Chạy file Setup.exe có trong thư mục PowerQuest BootMagic 8.0

- Sau khi cài xong, cho chạy BootMagic 8.0

- Nhấp chuột vào Add để thêm partition dùng làm khởi động.- Ch?n Partition thứ hai chưa sử dụng (Used No) và OK.

- Khi xuất hiện khung Properties. Ở Name nhập tên của Partition khởi động (Vd: Win2000)

- Khi trở v? khung BootMagic 8 PowerQuest 0, thì được như hình. Nhớ ch?n Save/Exit.


Bước 6: Khởi động lại máy tính để xem thành quả của chúng ta. Lúc này chúng ta sẽ có menu của BootMagic để ch?n lựa hệ đi?u hành khi mỗi lần khởi động máy.

Ngư?i viết bài này đã từng cài Win2K, WinXP và Win98 trên một máy tính một đĩa cứng vẫn chạy tốt. [B][B][B]