PDA

View Full Version : Luỹ Tre Làng - Hồ DzếnhAnonymous
06-11-2005, 07:01 PM
Lũy Tre Xanh

Làng tôi thắt đáy lưng... tre
Sông dài, c? mượt đư?ng đê bốn mùa.
Nhịp đ?i định sẵn từ xưa:
Ươm tơ tháng sáu, lên chùa tháng giêng.

Chợ làng mỗi quý mươi phiên,
?ong ngô đổi gạo, trang ti?n bằng khoai.
Trong làng lắm gái, thưa trai,
Nên thư?ng có luật, chồng hai vợ li?n !

Làng gần đô thị, tuy nhiên
Mắt trong vẫn giữ được ni?m sắt son
Lâu rồi, truy?n tử, lưu tôn
Mầu duyên ân ái mây còn thoảng bay.

Tôi yêu, nhưng chính là say
Tình quê Nam Việt, bàn tay dịu dàng.
Thơ tôi: đê thắm, bướm vàng,
Con sông be bé, cái làng xa xa...

Anonymous
06-11-2005, 07:09 PM
Mầu Thu Năm Ngoái


Tr?i không nắng cũng không mưa,
Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung.

Chi?u buồn như mối sầu chung,
Lòng êm nghe thoảng tơ chùng chốn xa.

?âu hình tàu chậm quên ga,
Bâng khuâng, gió nhớ v? qua lá đầy.

Tôi đi lại mãi chốn này
Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang.

Dưới chân mỗi lối thu vàng
Tình xa xăm lắm, tôi càng muốn yêu