PDA

View Full Version : Nhật Ký con đư?ng vào nhím độngVietThao
03-04-2005, 07:06 PM
4th march

gi cuối tuần có 1 tí xíu th?i gian

nên xi xon chạy lên nét

gặp ngay VDT rũ vao Nhím ?ộng

try ca buổi tr?i hong tìm ra password

làm mất công tốn sức register 2 cai nick mới

sao đó mới nhớ ra cái pw

login vao hong thấy con ma nào

buồn we' định tát comp đi khò

hên có con ma nhím tè tè xuất hiện

xong 1 ngày

kec kec kec kec kec kec

NhimTêTê
03-04-2005, 07:31 PM
tr?i đất nhật kí của em méc cư?i thiệt hahhahahhahaha, ai bảo cái tội quên PW làm chi nếu hông quên thì em gặp được Việt Lang và m?i ngư?i rùi hehehhe

Nhím Hết Thời
03-04-2005, 08:32 PM
hhha nhạt ký,
mới vào động nhím, qu'a tr?i ngư?i hoan nghên vui ghê...
h?i có mấy em nhím nào hông cho ta nhím...

CVAdmin
03-04-2005, 10:47 PM
hôm này vô đây gặp Việt Thảo... ông Nhím Tè Tè... và cô Nhím Hết Th?i... thui đi ngủ... chấm hết... :g: :g:

VietLang
03-05-2005, 05:19 PM
Hôm nay không bị ghế sắt hăm d?a.

Chấm hết.

Nhím Hết Thời
03-06-2005, 06:46 AM
HÔm nay không hiểu ông VLang nói cchi là bị ghế sát hăm d?a...

Chấm than,

GiotSuong
03-06-2005, 07:14 PM
vô động nhím thấy m?i ngư?i nói gì đâu không nên hông hiểu. Chấm hết.

VietLang
03-06-2005, 07:45 PM
HÔm nay không hiểu ông VLang nói cchi là bị ghế sát hăm d?a...

Chấm than,

Có ai hiểu sự nguy hiểm và nỗi đau khổ với cái ghế sắt bằng VL chấm chấm chấm

SongNgu
03-09-2005, 12:03 AM
đây là trang nhật kí méc cư?i nhất a' phẩy phẩy phẩy thế viet lang bây gi? có muốn được hưởng thụ ghế sắt ko h?i chấm phẩy h?i chấm và h?i chấm ba chấm

Nhím Hết Thời
03-09-2005, 09:03 AM
ông Lang.. tui đã tui nói không hiểu rùi ma.........

chấm ngay chĩnh giữa ghế rùi của ông Lang..

NhimTêTê
03-09-2005, 08:07 PM
đây là trang nhật kí méc cư?i nhất a' phẩy phẩy phẩy thế viet lang bây gi? có muốn được hưởng thụ ghế sắt ko h?i chấm phẩy h?i chấm và h?i chấm ba chấm


tetete chấm chấm chấm, dĩ nhiên là ông muốn chấm chấm rồi phảy phảy cái ghế sắt rùi mà SN hehehe

VietLang
03-11-2005, 12:16 AM
Ghế tui đang ngồi ngon lành, ông chấm ngay chính giữa bộ tính lật đổ tui sao ...

Nguy hiểm quá ...

SongNgu
03-15-2005, 04:29 AM
ông nặng mấy chục kí ai mà lật nổi?cưa cho chắc ăn

VietTien
03-16-2005, 04:50 PM
Cưa chắc là hong đức , thôi chém đi kakkaka

VietLang
03-16-2005, 08:29 PM
ông nặng mấy chục kí ai mà lật nổi?cưa cho chắc ăn

Sóng thần tại Nam Dương, Mã Lai v.v. nhà cửa xe cộ còn lật úp, phá sập như chơi ...

tui có nặng bao nhiêu cũng đâu nghĩa lý gì ...

lucbinhxaxu
05-12-2005, 10:28 AM
Far from the west í a sad country