PDA

View Full Version : Ngậm Ngùi _ Huy Cậnmschbt
05-30-2005, 07:54 PM
Cùng nhau đ?c bài thơ này nhé.

Ngậm Ngùi _ Huy Cận

Nắng chia nửa bãi, chi?u rồi...
Vư?ng hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau;
Em ơi! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này;
Trăm con chim mộng v? bay đầu giư?ng.
Ngủ đi em, mộng bình thư?ng!
Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy b?...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
- Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?
Tay anh em hãy từa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...