PDA

View Full Version : buồnatuan84
05-25-2005, 02:50 AM
tr?i ơi! buồn quá

NhimTinh
05-25-2005, 03:41 AM
tai sao mà buồn.. nhimtinh còn buồn hơn nữa nè..

CVAdmin
05-25-2005, 11:28 AM
atuan84... sao mà buồn... bạn vô muc Rỡ Trói Tơ Lòng... trong đó có cao thủ Satthudatinh123 gỡ trói tơ lòng cho bạn... hope you feel better!... :)

NT... em buồn gi???... nói cho anh nghe đi... anh còn buồn hơn em nữa nè... hic hic... :)

hoatrungnguyen
05-27-2005, 05:01 AM
chuồn như con buồn buồn... đã buồn rồi còn nghe mấy bác than vãn ===> buồn hơn