PDA

View Full Version : 12 câu nói bất hủnhocnho
05-22-2005, 05:34 AM
1. Em yêu anh không phải vì anh là ai mà vì em sẽ là ai khi ở cạnh anh (và ngược lại).

2. Không ai đáng làm cho bạn khóc, ngư?i xứng đáng để bạn phải khóc vì h? là ngư?i không bao gi? khiến cho bạn khóc.

3. Ai đó không yêu bạn như bạn mong muốn không có nghĩa là bạn không đáng yêu.

4. Một ngư?i bạn thật sự là ngư?i biết nắm lấy tay bạn và làm bạn xúc động.

5. Cách để bạn quên đi một ngư?i là: ngồi bên cạnh anh ấy/ cô ấy và biết rằng bạn sẽ không bao gi? có được ngư?i đó.

6. ?ừng bao gi? quên đi nụ cư?i, dù bạn đang buồn, có thể ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cư?i của bạn.

7. Có thể bạn chỉ đơn giản là một ngư?i trên thế giới này nhưng với ai đó, bạn là cả thế giới.

8. ?ừng mất th?i gian vì một ngư?i không muốn chia sẻ với bạn.

9. Có lẽ Thượng ?ế muốn bạn gặp gỡ nhi?u ngư?i trước khi gặp được ngư?i thích hợp với bạn. Vì vậy, bạn cần cảm ơn v? đi?u đó.

10. ?ừng khóc vì kết quả mà hãy cư?i vì quá trình nó phát sinh.

11. Trong cuộc sống sẽ luôn có ngư?i làm bạn tổn thương, do vậy bạn cần tiếp tục tin tưởng ngư?i khác, chỉ cẩn thận một chút thôi!

12. ?ể sống tốt hơn, trước khi gặp một ngư?i mới bạn nên biết mình là ai và hi v?ng ngư?i đó biết bạn là ai.