PDA

View Full Version : Dành cho những ai thiết kế forum phpBBnonames
05-19-2005, 08:44 PM
?ể thêm nhi?u mod ch?n những skin hay cho forum phpBB của mình các bạn có thể truy cập http://www.phpbbhacks.com để tìm kiếm
kiếm mod làm trang portal thì bạn search bằng từ ezPortal tồi dowwnload v? hackmods
trong đó cũng có nhi?u skin khá cools và những mods hay

nonames
05-19-2005, 08:46 PM
các bạn muốn forum phpBB có skin giống như skin của IPB thì down cái này v? http://www.phpbbhacks.com/downloads/951.zip

ronaldo
05-19-2005, 10:21 PM
woa! 2 trang web này khá hay đấy bà con, nhào vô thôi

nonames
05-19-2005, 11:26 PM
Cái site này http://smartor.is-root.com/ là của ngư?i Việt nè
pa nói gi?i ... khủng khiếp luôn
pa đó viết mấy cái Mods cho Forum phpBB đó
như cái ezPortal ....

nonames
05-19-2005, 11:27 PM
ý quên
của ngư?i Việt thiệt nhưng đó toàn Tiếng Anh thui

h2n_t8
09-28-2005, 08:44 PM
sao lại thế chứ

ronaldo
09-28-2005, 10:10 PM
trước đây phpbb có vnbb.com là nổi tiếng và sôi động nhất nhưng chẳng hiểu tại sao mấy hôm nay nó toàn bị down ko thể vô được ....:?

kiepdochanhh
03-18-2006, 11:24 AM
Lµm g× b©y giê cã nh÷ng thø nh­ thÕ c¬ chø nÕu mµ cã th× hay thËt ®Êy nhØ nhiÒu chøc n¨ng