PDA

View Full Version : 7-ZipNEP
09-07-2007, 10:50 PM
http://ask-leo.com/images/7zip.png

7-Zip là một phần mèm miễn phí dùng để mở ZIP, RAR, ISO, vv... Rất gọn và nhanh.

Packing / unpacking (mở/đóng): 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 and TAR
Unpacking only(mở): RAR, CAB, ISO, ARJ, LZH, CHM, Z, CPIO, RPM, DEB and NSIS


7-zip Ver 4.57

Download (http://downloads.sourceforge.net/sevenzip/7z457.exe)

7-Zip Ver 4.60

Download (http://downloads.sourceforge.net/sevenzip/7z460.exe)