PDA

View Full Version : Bài thơ Tống Biệt Hànhmschbt
05-15-2005, 09:10 AM
Chắc nhi?u ngư?i đã từng nghe bài hát Tống biệt hành rồi; tôi xin góp đăng phần thơ của tác giả Thâm Tâm, g?i là lễ ra mắt diễn đàn (mượn đầu heo... nấu cháo !).

T?NG BIỆT HÀNH?ưa ngư?i ta không đưa qua sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chi?u không thẫm không vàng v?t
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
?ưa ngư?i ta chỉ đưa ngư?i ấy
Môt giã gia đình, môt dửng dưng.
Ly khách! Ly khách! Con đư?ng nh?
Chí lớn không v?, bàn tay không
Thì không bao gi? nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong.
Ta biết ngư?i buồn chi?u hôm trước
Bây gi? muà hạ sen nở nốt
Môt chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai giòng lệ sót
Ta biết ngư?i buồn sáng hôm nay
Tr?i chưa vào thu tươi lắm thay
Em nh? thơ ngây đôi mắt ướt
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay.. Ngư?i đi? Ừ nhỉ, ngư?i đi thât
Mẹ! thà coi như chiếc lá bay
Chị! thà coi như là hạt bụi
Em! ừ xem như hơi rượu cay

Thơ THÂM TÂM

mschbt
05-15-2005, 09:19 AM
Xin đính chính lại tên tác giả là THÂM TÂM chứ không phải THANH TÂM. Thành thật cáo lỗi !!!

VietLang
05-15-2005, 04:21 PM
?ể VL sửa lại :)