PDA

View Full Version : Chợt buốntritv
05-13-2005, 07:35 PM
Chợt buồn, phiêu du khắp lối
Thấy mình lạc lõng, chơi vơi
Cố vươn hết tầm tay với
Vẫn không sao chạm được tr?i !!!!