PDA

View Full Version : Yeu la gỉtritv
05-13-2005, 04:35 AM
• Yêu, là nhìn thấy ở ngư?i đó những đi?u không hoàn hảo mà vẫn yêu.

• Yêu, là muốn mang lại cho ngư?i mình yêu những đi?u tốt đẹp nhất.

• Yêu, là không mất trí, vẫn h?c quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...

• Yêu, là dành th?i gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.

• Yêu, là dành th?i...