PDA

View Full Version : Ngan ngotritv
05-13-2005, 04:14 AM
Cớ sao Ngư?i đến để khiến Tôi ngẩn ngơ ,
Cớ sao Ngư?i đến để đổi thay đ?i Tôi
Cớ sao Ngư?i ra đi để Tôi ko còn biết nữa
.............
Có mấy ai yêu sẽ yên vui êm đ?m
Có mấy ai yêu sẽ ko than ko phi?n ...
Chỉ biết tôi đây ... mang trong tim...