PDA

View Full Version : Ngáplaviec
05-09-2005, 04:04 AM
Ô hô hô hô. chát chán rồi v? nhà ngủ giấc, dậy chát tiếp.

VietTien
05-09-2005, 02:56 PM
Nhật ký đ?i tôi có chữ ngáp :lol:

ant-fly
05-12-2005, 06:54 AM
chắc là vừa bị em cho v? nhà một mình nên...... heheheh

lucbinhxaxu
05-12-2005, 10:31 AM
I wish I were a rose

VietTien
05-12-2005, 05:58 PM
chắc là vừa bị em cho v? nhà một mình nên...... hehehehv? nhà 1 mình nên sao?????

caynhalavuon
05-16-2005, 09:40 PM
cẩn thận với ngáp nha
ngáp khác ngáp ngáp đó
he he he

VietLang
05-19-2005, 01:30 PM
Chắc Cây Khô thuộc loại thứ 2? ;) :D

katrine
06-16-2005, 03:07 AM
Mấy cha này dzô dziên thiệt ! Hihihi....

VietLang
06-18-2005, 11:09 PM
Nói chuyện đâu đâu là ngh? của Nhím :D