PDA

View Full Version : Chân Quê - Nguyễn Bính Bài ngợi ca Quê HươngCơn Mê Tình Ái
05-07-2005, 04:34 AM
Chân quê

Hôm qua em đi tỉnh v?
?ợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!

Nào đâu có yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộn hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân ?
Cái khăn m? quạ, cái quần nái đen?

Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như long em di lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh

Hoa chanh nở giữa vư?n chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh v?
Hương đồng gió nội bay đi ít nhi?u

Nguyễn Bính
1936