PDA

View Full Version : Thanh Hiên thi tập - Nguyễn DuBachy
05-06-2005, 02:34 PM
QUỲNH HẢI NGUYÊN TIÊU

Nguyên dạ không đình nguyệt mãn thiên
Y y bất cải cựu thiên quyên
Nhất thiên xuân hứng thùy gia lạc
Vạn lý Quỳnh-châu thử dạ viên
Hồng Lĩnh vô gia huynh đệ tán
Bạch đầu đa hận tuế th?i thiên
Cùng đồ liên nhữ dao tương kiến
Hải giác thiên thai tam thập niên

QUỲNH HẢI ?ÊM RẰM TH?NG GIÊNG

Trăng rằm tháng giêng trải khắp tr?i
Vẫn nguyên trăng đẹp chẳng đổi r?i
Một xuân hứng này ai được hưởng
Vạn dặm Quỳnh-châu trăng sáng ng?i
Hồng Lĩnh không nhà, anh em xa
Th?i gian trôi, ngậm ngùi tóc bạc
Cùng đư?ng khách xa trăng vẫn gặp
Khắp bể chân tr?i tuổi ba mươi

Bachy
05-06-2005, 02:41 PM
XUÂN NHẬT NGẪU HỨNG

Hoạn khí kinh th?i hộ bất khai
Thoan tuần hàn thử cố tương thôi
Tha hương nhân dữ khứ niên biệt
Quỳnh Hải xuân tòng hà xứ lai?
Nam phố thương tâm khan lục thảo
?ộng hoàng sinh lý lậu hàn mai
Lâu ông bôn tẩu thôn tiên miếu
?ẩu tửu song cam túy bất hồi.

NGÀY XUÂN NGẪU HỨNG

Khí tr?i xấu quá cửa then cài
Lần hồi hết nóng lại sang hàn
?ất khách năm xưa vừa tiễn bạn
Nay xuân Quỳnh Hải lại v? đây
?au lòng nhìn bến cũ phương nam
Mai lạnh vừa hé dư?ng mừng xuân
Ông lão lăng quăng mãi bên miếu
Lúy túy say, nậm rượu, hai cam

Bachy
05-06-2005, 02:43 PM
TỰ THÂN I (Nhị Thủ)

Sinh vị thành danh thân dĩ suy
Tiêu tiêu bạch phát mộ phong xuy
Tính thành hạc hĩnh hà dung đoạn?
Mệnh đẳng hồng mao bất tự tri
Thiên địa dữ nhân truân cốt tướng
Xuân thu hoàn nhữ lão tu mi
Ŀoạn bồng nhất phiến tây phong cấp
Tất cánh phiêu lưu hà xứ qui?

THAN THÂN I

Danh phận chưa xong thân bối rối
Lơ thơ tóc bạc gió v?n chơi
Chân hạc do tr?i làm sao cắt?
Nào hay thân nhẹ tựa lông hồng!
Cốt gian truân tr?i đất an bài
Tháng ngày hóa lão cả râu mày
Gió phương tây làm bồng lìa gốc
Lưu lạc xa biết chốn nào đây?

Bachy
05-06-2005, 02:44 PM
TỰ THÂN II

Tam thập hành canh lục xích thân
Thông minh xuyên tạc tổn thiên chân
Bản nô văn tự năng tăng mệnh
Hà sự kiên khôn thác đố nhân?
Thư kiếm vô thành sinh kế xúc
Xuân thu đại tự bạch đầu tân
Hà năng lạc phát quy lâm khứ,
Ng?a thính tùng phong hưởng bán vân!

THAN THÂN II

Thân thì sáu thước tuổi ba mươi
Bởi thông minh nên hại tính tr?i.
Chữ nghĩa nào có ghen với mệnh,
Mà sao tr?i lại ghen nhầm ngư?i?
Bại văn cùng võ thêm nghèo khó
Xuân thu lần lữa tóc bạc đầy
Ước gì xuống tóc vào rừng ở
Nằm nghe tùng reo giữa từng mây

Bachy
05-06-2005, 02:46 PM
U Cư I

?ào hoa đào diệp lạc phân phân
Môn yểm tà phi nhất viện bần
Trú cửu đốn vong thân thị khách
Niên thâm cảnh giác lão tùy thân
Dị hương dưỡng chuyết sơ phòng tục
Loạn thế toàn sinh cửu úy nhân
Lưu lạc bạch đầu thành để sự
Tây phong suy đảo tiểu ô cân

Ở NƠI U TỊCH I

Hoa lá đào rải rác rụng rơi,
Cửa nghiêng xiêu vẹo căn nhà nghèo.
Ở nh? lâu quá hết là khách,
Thân mình già thấm theo tháng năm.
Xa quê, v? dại phòng thói tục,
Giả e giả sợ giữ thân yên.
Sự nghiệp phiêu dạt chẳng có gì,
Gió tây thổi dạt chiếc khăn con.

Bachy
05-06-2005, 02:47 PM
U Cư II

Thập tải phong trần khứ quốc xa,
Tiêu tiêu bạch phátký nhân gia.
Trương đồ nhật mộ tân du thiểu,
Nhất thất xuânhàn cựu bệnh đa.
Hoại bích nguyệt minh bàn tích dịch,
Hoang trì thủy hạc xuất hà ma
Hành nhân mạc tụng ?ăng Lâu phú
Cương bán xuân quang tại hải nha (nhai)

Ở NƠI U TỊCH II

Mư?i năm gió bụi xa lìa quê
Khách tr? nhà ngư?i đến bạc tóc
?ương dài ngày xuống thưa bạn mới
Một nhà xuân lạnh bệnh cũ nhi?u
Tư?ng nát, trăng sáng mối leo quanh
Ao hoang, nước cạn ếch nhái nhẩy
Ngư?i phương xa đừng đ?c phú ?ăng lâu nữa
Quá nửa tuổi xuân còn lưu lạc nơi góc biển

Bachy
05-06-2005, 02:55 PM
??I TỬU

Phu t?a nhàn song túy nhỡn khai
Lạc hoa vô số há thương đài
Sinh ti?n bất tận tôn trung tửu
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi?
Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ
Niên quang ám trục bạch đầu lai
Bách ky đản dắt chung triêu túy
Thế sự phù vân chân khả ai

NGỒI U?NG RƯỢU

Nhàn ngồi bên cửa mắt nửa say
Trên thảm rêu xanh hoa rụng đầy
Lúc sống rượu chén không uống cạn
Chết đi ai tưới ruợu mộ đây?
Sắc xuân đổi chim vàng xa lánh
Tháng ngày ám tóc bạc càng dồn
Ước cả năm cứ say sưa miết
Việc đ?i mây nổi thật đáng buồn

Sưu Tầm Từ Ŀây - Thanh Hiên Thi Tập - Nguyễn Du (http://www.geocities.com/tdl.geo/thanhhien.html)

Nhím Lông Xù
05-09-2005, 11:08 PM
Chử của ông này toàn "nho chùm" hông à... xù h?c mới tới lớp 4 thôi, thành ga đ?c tới đ?c lui giống ngư?i đui nói chuyện dzới ngư?i điếc..... Nhưng thí hay hay á... Thanks BY đả sưu tầm.... thưởng sis cái :hun: hen !!! :)