PDA

View Full Version : Paint.NET 2.72NEP
12-19-2006, 09:23 PM
Tuy không mạnh bằng Photoshop, nhưng nếu chỉ là edit photos hoạc cần làm layers đơn giản mà MS Paint không support thì software nầy tốt lắm.

http://images.betanews.com/screenshots/1096481993-1.jpg

Download:

Paint.NET (http://download.betanews.com/download/1096481993-1/Paint.NET.3.36.zip)

source: fileforum.betanews.com