Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại là cấm không được Spam.

Nếu có hội viên nào phạm phải sẽ bị khóa account mà không cần thông báo trước. Nhẹ thì bị khóa account một tháng, nặng thì vĩnh viễn.

Xin đ?c Nội Quy để biết rõ thêm chi tiết.

Lần đầu tiên sẽ bị khóa trong vòng 2 tuần, lần thứ nhì thì bị một tháng và lần thứ ba thì sẽ bị vĩnh viễn. Các Moderators và Super Moderators đã được thông báo chi tiết v? việc này.