Happy Thanksgiving


Ngày Lễ Tạ Ơn là một kỳ nghỉ hàng năm cử hành.Sau những vụ thu hoạch và những phước lành khác của những ngày trong năm vừa qua.
Truyền thống hướng về Thiên Chúa,
Trong lúc đó có những buổi lễ cầu nguyện để tạ ơn,và đi kèm với ăn uống,sinh hoạt vui chơi.
Lễ tạ ơn của những nước sau đây

Canada ngày 10 tháng 10 năm 2011,(Họ đã mừng lễ tạ ơn rồi)
Ở Liberia ngày 03 tháng 11 năm 2011,
Ở đão Norfolk Island vào ngày 30 Tháng 11 2011,
Mỹ vào ngày 24 Tháng 11 2011.
Ngày lễ tạ ơn chung cho hết mọi người,
Người sống trong hạnh phúc,
người gặt hải những sự gì tốt đẹp cho năm vừa qua,
Họ sẽ tạ ơn trời trong bổi cảnh hân hoan,nhãy múa, ăn uống trong no say!
Còn những người trong năm qua họ đã mất đi người thân yêu nhất,
Năm vừa qua họ gặt hải toàn những sự sui sẻo,
Họ vẫn tạ ơn trời cho họ vẫn còn hiện hiển trên hành tinh nầy!
và họ
tạ ơn trong nổi buồn đau thấm thỉa cuộc đời

Còn ta vẫn mãi còn nơi đây, ta vẫn tạ ơn trời sau một ngày làm việc mệt nhọc,cho ta một giấc ngủ bình yên
Và ta luôn mãi nghĩ là
"Sự giàu sang và vinh dự có là do đến từ bạn;
bạn là người cai trị của tất cả mọi thứ.
Trong tay của bạn là sức mạnh và quyền lực.
Tự bạn hảy bắt lấy nó"

and

Happy Thanksgiving America!


Happy Thanksgiving 2011

Làm sao tôi có thể làm một bửa ăn nhiều người trong gia đinh cho ngày lễ tạ ơn?
nhất là con gà tây
xin mời bạn hảy theo dõi video nầy
Thanksgiving Turkey Made Simply Delicious