Mấy tháng gần đây một số spammer/robot Việt Nam hay vào ĐN spam với nhiều đề tài khác nhưng nhưng chỉ với một chủ đề: kem Meri.no.

Sẵn đây xin nói rõ: VietNhim/DongNhim là một website bất cứ ai cũng có thể ra vào tự nhiên, nhưng không vì vậy mà chúng tôi cho phép quảng cáo/spam dưới hầu hết mọi hình thức. Vì đây là website riêng của chúng tôi, chúng tôi có toàn quyền quyết định thế nào là spam, thế nào là không chấp nhận được đăng trong website chúng tôi. Do đó, chúng tôi có quyền khóa lại tất cả những account nào spam dù chỉ là một bài viết mà không cần phải báo trước cho người đó biết.

Quý vị muốn spam, muốn xả rác thì vào website khác mà làm. Nếu đủ sức thì cứ mở website riêng tha hồ mà làm chay hát bội. Hoặc nếu muốn quảng cáo ở website chúng tôi một cách đàng hoàng thì cứ việc lên tiếng. Nhược bằng xả rác thì chúng tôi cứ việc thẳng tay khóa account. Chúng tôi khóa account nhanh hơn quý vị làm account mới.

Ai có thắc mắc xin cứ liên lạc bằng link sau đây:

http://www.vietnhim.com/dongnhim/sendmessage.php