Sáng tác & Trình bài: NGUYỆT ?NH

[stream:bcdf402c55]http://www.freewebtown.com/bidong/01SaiGontronglongtamaimai.wma[/stream:bcdf402c55]