Page 40 of 40 FirstFirst ... 1020303637383940
Results 781 to 785 of 785

Thread: ✿ SÁCH KHAI THỊ - Các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư

 1. #781
  Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
  Join Date
  Apr 2007
  Posts
  14,908

  Default ✿ SÁCH KHAI THỊ - Các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư


  MINH SƯ GIẢNG DẠY
  TÙY THEO TRÌNH ĐỘ CỦA ĐỆ TỬ


  Q : Phật giảng dạy theo bốn cấp bậc tùy theo căn cơ trình độ của chúng sinh . Chúa chỉ dạy có một cấp và không nói là Ngài có nhiều cách dạy dỗ khác nhau .

  M : Bốn cấp bậc là gì ?

  Q : Khi học với các vị Lạt-Ma nói rằng có bốn cấp bậc khác nhau . Có những người trình độ hiểu biết rất phát triển . Rồi tùy theo trình độ hiểu biết của mỗi người mà Phật Thích Ca sẽ giảng dạy khác nhau .

  M : Đúng , đó chỉ là bên trong mà thôi , nhưng cách thức truyền Tâm Ấn thì vẫn giống nhau . Ở bên trong , vị Minh Sư sẽ giảng dạy cho mỗi người khác nhau , kể cả người bạn thân nhất cũng không biết được . Ngay cả chồng vợ cũng sẽ được chỉ dạy khác nhau ở bên trong . Không chỉ riêng có bốn cấp bậc mà còn có hàng ngàn , hàng bốn triệu cấp bậc .

  Q : Như vậy , Chúa Giê Su cũng giảng dạy giống như vậy sao ?

  M : Đúng vậy , đều giống nhau .

  http://www.smradio.net/

  http://www.tructiepcauthongthuongde.org/

 2. #782
  Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
  Join Date
  Apr 2007
  Posts
  14,908

  Default ✿ SÁCH KHAI THỊ - Các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư - Cuộc Nói Chuyện Về Chân Lý


  CHÚA GIÊ SU VÀ PHẬT
  TRONG BỐI CẢNH LỊCH SỬ


  M : Chúa Giê Su không có nhiều thời gian giảng đạo . Ngài chỉ mới thuyết pháp có ba năm rưỡi là đã bị người ta đóng đinh trên thập giá . Quý vị cũng nên biết rằng Chúa Giê Su đi giảng đạo trong một hoàn cảnh rất khó khăn . Chính quyền thời bấy giờ luôn luôn tìm đủ mọi cách để ngăn cản và những đồ đệ được tự do truyền bá giáo lý của Ngài . Bất cứ người nào nổi tiếng đều bị hàng giáo phẩm trong đền thờ hoặc các nhà lãnh đạo của chính quyền thời bấy giờ ganh tị , ghen ghét . Quý vị cũng nên nhớ rằng trình độ hiểu biết về tâm linh của con người lúc bấy giờ rất thấp kém . Hầu hết các đên thờ đều giết hại động vật để cúng tế Thần Linh . Khói đen bốc lên ngút thấu Thiên Đình và nhuộm đen tất cả trần nhà của các ngôi đền . Tay của các vị thầy tế đều nhuốm đầy máu . Mùi tanh hôi khủng khiếp đã bay lên đầy cả bầu trời Ai Cập và Palestine .

  Q : Thưa Sư Phụ , còn về Đức Phật thì sao , xin Sư Phụ cho biết ?

  M : Đức Phật Thích Ca may mắn hơn . Ngài sinh trưởng tại nước Ấn độ . Thời đó , Ấn Độ là một nước mà kỷ luật tu hành đã được vững vàng và hầu hết mọi người đều biết ăn chay và một mực tôn kính những vị Minh Sư . Hơn nữa , những cạnh tranh về chính trị trong thời bấy giờ tại Ấn Độ cũng không đến nổi nguy hiểm lắm .

  Hơn nữa Đức Phật Thích Ca khi sinh ra đã là một hoàng tử , nhưng Ngài từ bỏ giang sơn đất nước của Ngài , cho nên không có vị vua nào nghĩ rằng Ngài sẽ tìm cách để đoạt ngôi vị và trở thành đối thủ của họ . Ngược lại , Chúa Giê su vốn không sinh trưởng trong giới quý tộc và đã có lời tiên tri rằng sẽ có người ra đời để làm vua của dân Do Thái . Bởi vậy , mọi người đều lo sợ rằng Chúa Giê Su sẽ làm một cuộc cách mạng lật đổ chính quyền và lên làm vua nước Do Thái . Chính phủ La Mã lúc bấy giờ rất hoảng sợ . Quý vị cần phải tìm hiểu về nguồn gốc lịch sử để biết tại sao Chúa Giê Su và Phật Thích Ca lại có những đặc điểm khác nhau như thế nào . Tại sao Thiên Chúa Giáo được phát triển theo đường lối thế này và Phật Giáo lại truyền bá theo đường lối khác . Đó là nói theo khía cạnh của thế gian thường tình .

  Còn có nhiều phương diện khác nhau mà chúng ta cũng phải xem xét . Thí dụ như , tùy thuộc vào sự sắp xếp của Đấng Tối Cao và trình độ hiểu biết về tâm linh của con người trong thời bấy giờ nữa . Nhưng Chúa Giê Su rất may mắn , vì khi bị đóng đinh trên thập tự giá , Ngài đã chết trong quang vinh , trong lúc Ngài đang nổi danh nhất . Nếu Ngài sống lâu hơn , có thể Ngài sẽ phải gánh chịu nhiều đau đớn hơn làm hạ phẩm cách của Ngài nữa .

  Q : Chúa Giê Su luôn luôn nói rằng bất cứ những lời giảng dạy hoặc hành động nào của Ngài đều là dựa theo giáo lý của thời xưa . Ngài chỉ là bổ túc thêm mà thôi .

  M : "Ta đến đây không phải để xóa bỏ những đều luật đã có mà chỉ bổ túc thêm mà thôi". Thật vậy , bất cứ một vị Minh Sư nào giáng thế cũng đều làm như vậy . Họ đến để giảng dạy giáo lý cho chúng sinh hiểu rõ ràng hơn . Nếu không có một vị Minh Sư tại thế thì chỉ dạy thì không có mấy người hiểu được ý nghĩa thâm diệu của kinh điển . Hầu hết tất cả các kinh điển đều ghi rằng chúng ta không được ăn thịt . Nhưng quý vị đã thấy , trong các giáo đường từ người có chức vị cao cho đến thấp , từ các vị giám mục cho đến các giáo dân đều ăn thịt , uống rượu . Thượng Đế có dạy rằng , "Ai bảo các ngươi giết những con dê cái , những con trâu đực để cúng dường cho Ta ? Tay của các ngươi đã nhuốm đầy máu của những con vật vô tội . Các ngươi phải chấm dứt những tội lỗi này ; nếu không khi các ngươi cầu nguyện , Ta sẽ quay mặt đi nơi khác và không nghe những lời cầu nguyện của các ngươi . Các ngươi phải sám hối và chừa bỏ , nếu không , Ta sẽ không tha thứ cho các ngươi". Có phải Thượng Đế nói như vậy không ? Nếu Thượng Đế đã cấm không cho chúng ta sát hại sinh vật để cúng dường Ngài , thì làm sao chúng ta có thể dám tự mình cúng dường cho mình ăn , có phải không ? Điều đó không hợp lý . Quý vị có thể đi hỏi những vị Giám Mục để trả lời một câu này thôi cũng đủ rồi , không cần phải nói cả quyển Thánh Kinh . Nếu không có một vị Minh Sư tại thế thì mọi người đều đui mù về tâm linh . Bởi vậy , nếu có người xác thân bị mù lòa thì đều đó chưa sao cả . Tôi cho rằng những người xác thân của họ bị mù lòa , nhưng họ thành tâm đến tu học với tôi , là những người rất khai ngộ , còn hơn hàng triệu người bên ngoài tuy có mắt nhưng không thể thấy . Cho nên trong Thánh Kinh nói rằng , "Các ngươi thấy , nhưng không nhận biết ; các ngươi nghe , nhưng không hiểu được". Những người sau khi được Minh Sư truyền Tâm Ấn thì mọi việc trở nên rõ ràng hơn đối với họ . Có những việc bây giờ họ hiểu biết được mà trước kia họ không bao giờ hiểu . Đó được gọi là "khai mở", là "khai ngộ". Khi chúng ta khai ngộ , chúng ta sẽ hiểu biết những điều thật , bởi vì vị Minh Sư đã thấp lên ngọn đèn trí huệ soi sáng tất cả những ý nghĩa thậm thâm vi diệu của kinh điển , của Thánh Kinh để cho chúng ta hiểu rõ được Chân Lý bên trong . Ngay cả một câu rất đơn giản trong Thánh Kinh , như câu mà tôi vừa trích ra , có bao nhiêu người theo Thiên Chúa Giáo biết câu nầy ? Biết thôi chứ đừng nói là hiểu . Họ đọc Thánh Kinh mỗi ngày nhưng có bao giờ hiểu biết được những gì Chúa dạy . Trong giáo đường , các vị linh mục đều thuộc lòng quyển Thánh Kinh chỉ vì muốn thi lấy bằng cấp , phải không ? Nhưng họ làm sao có thể thi đậu trên Thiên Quốc , nếu họ còn làm những điều trái ngược lại với những gì Thánh Kinh đã dạy , "Thịt làm no bụng và trong bụng có thịt , thì Thượng Đế sẽ hủy diệt cả thịt lẫn bụng". (Mọi người cười). 3. #783
  Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
  Join Date
  Apr 2007
  Posts
  14,908

  Default ✿ SÁCH KHAI THỊ - Các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư - Cuộc Nói Chuyện Về Chân Lý


  PHÁI NỮ BỊ KỲ THỊ MỘT CÁCH MÙ QUÁN

  Q : Sư Phụ , Ngài có cảm nghĩ gì về Thánh Kinh của Thiên Chúa Giáo và kinh Dhammapada của Phật giáo , cả hai đều nói về phái nữ . Chúng con đều là phái nữ nên vấn đề nầy rất quan trọng . Trong bộ Kinh Dhammapada , Đức Phật có nói rằng Ngài không muốn phái nữ gia nhập đoàn thể tăng chúng .

  M : Tôi không trách Ngài . Phái nữ rất nguy hiểm . Quý vị có thể tưởng tượng xem trong đoàn thể tăng chúng toàn là những người độc thân , tất cả đều là đàn ông khỏe mạnh , thân thể cường tráng và sự đòi hỏi về sinh lý cũng đang độ phát triển . Bây giờ , nếu cho phép một vài người phái nữ gia nhập vào đoàn thể tăng chúng thì quý vị nghĩ sao ? Bình thường , họ đã phải phấn đấu một cách khó khăn để vượt qua , nếu có thêm những sự cám dỗ khác thì quý vị nghĩ sao ? Lẽ đương nhiên đường tu lại càng khó khăn hơn . Nhưng thật ra , Đức Phật cân nhắc phong tục và tập quán của xã hội Ấn Độ thời bấy giờ , cũng như sự khó khăn của tăng chúng vì họ phải di chuyển nhiều nơi trong những hoàn cảnh rất khó khăn và cực khổ . Vì vậy , phái nữ có thể sẽ không chịu đựng được . Có nhiều người phái nam còn không chịu nổi huống chi là phái nữ . Một vài vị xuất gia nam khi theo tôi , còn nói với tôi rằng , "Con không theo kịp , Sư Phụ nhanh quá ! Con theo không nổi". Ai cũng than phiền , nhưng sau một thời gian họ quen dần và không cảm thấy khó khăn nữa . Thật sự , thỉnh thoảng cũng có lúc rất vất vả . Thí dụ như lúc tôi đi hoằng pháp tại Phi Luật Tân , tôi có dẫn theo một số người xuất gia đi cùng tôi , trong đó có một người đàn ông và một người đàn bà là những người mới được truyền Tâm Ân với tôi , họ cũng xin đi theo . Người đàn ông thì ngủ cả ngày , còn người đàn bà thì khó khăn lắm mới theo kịp . Ngoài ra cũng có một người đàn ông chưa truyền Tâm Ấn cùng đi chung với phái đoàn ở đó . Ông ta là một nhân viên trong chính quyền , bởi vì lúc đó tôi đang phải lo vấn đề của người tỵ nạn Âu Lạc , cho nên tôi mới làm việc với một vài nhân viên trong chính quyền chưa được truyền Tâm Ấn . Có lần ông ta hoảng sợ bởi vì tôi di chuyển quá nhanh , đến nổi ông ta theo không kịp (Sư Phụ diễn tả cách người kia thở như muốn đứt hơi). Ông ta thở hổn hển . Có một ngày , tôi hỏi ông ta , "Người đàn bà như vậy , như vậy ... đang ở đâu ? Nữ đồng tu của tôi ở đâu ?" Ông ta trả lời "Đã 'chết' rồi (Sư Phụ cười). Cô ta sắp chết rồi". Tôi nói : "Tôi rời khỏi Phi Luật Tân mà cô ta cũng không ra phi trường tiễn đưa sao ? Đệ tử gì mà kỳ vậy ? Cô ta đang làm gì vậy ?" Ông ta thở dài một cách đau khổ mà nói , "Sư Phụ ơi , cô ta chỉ là một người đàn bà tầm thường" (Sư Phụ cười). Tôi hỏi , "Ông nói như vậy là nghĩa gì ? Tại sao ông lại nói cô ta là một người đàn bà tầm thường ? Còn tôi thì sao ?" Tôi chỉ ngạc nhiên thôi chứ không phải muốn gây khó khăn gì cho ông ta . Bởi vì tôi muốn căn dặn một vài điều với cô , nhờ cô làm giúp một vài công việc cho tôi khi tôi không có mặt ở Phi Luật Tân , ngờ đâu cô ta không có ở đó , nên tôi hơi bối rối một chút . Ông ta nói với tôi , "Ồ ! Không ai có thể làm mhư Sư Phụ được". Ông ta nói thẳng như vậy . "Sư Phụ không phải là một phụ nữ . Ngài không phải là người của thế giới này . Không ai có thể theo kịp Ngài , huống chi là đàn bà". Tôi rất ngạc nhiên và suy nghĩ , tôi cứ suy nghĩ và không nói gì cả . Kể từ đó , tôi vẫn còn tiếp tục suy nghĩ mãi , không biết điều nầy có thật đúng như vậy không .

  Q : Có một ngày , con hành hương ở Hy Ma Lạp Sơn trong đền Jyotirmath . Có Ngài Shankaracharya tại đó . Ngài là Đức Giáo Chủ của Ấn Độ Giáo . Phái nữ không được phép đến đó . Con mặc áo tràng , đầu cạo trọc , nên họ tưởng con là phái nam.

  M : Cho nên họ cho phép cô tham dự .

 4. #784
  Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
  Join Date
  Apr 2007
  Posts
  14,908

  Default ✿ SÁCH KHAI THỊ - Các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư - Cuộc Nói Chuyện Về Chân Lý


  Q : Vì thế họ cho con tham dự và con không nói chuyện gì với họ . Con ở chung với các sư nam , ăn cơm chung với họ . Giọng nói của con cũng giống phái nam . Con vỗ vai họ , hành động như một nam chúng và được họ chấp nhận . Khi đi tắm , con để một chân chận cửa lại để họ không mở được và không khám phá ra con là sư cô , không phải là sư nam . Lúc đó vào khoảng sáu giờ chiều , chúng con đã cùng Ngài Shankaracharya đàm đạo được nhiều giờ rồi , và lúc đó Ngài đang giảng pháp cho chúng con . Đối với con , Ngài có vẻ là một Đấng Giác Ngộ . Đương nhiên con cảm thấy vị Giáo Chủ của Ấn Độ Giáo là một người rất khái ngộ . Bỗng nhiên con nghe có tiếng phái nữ dưới lầu vọng lên . Lúc đó chúng con đều là những người hành hương ở Jyotirmath , có cả hàng ngàn người hành hương ở đó . Vị sư cô này thuộc đền Saraswati , cùng tông phái với Ngài Shankaracharya . Có rất nhiều đàn ông ở đó và cô ta là người nữ duy nhất . Cô ta phải chống trả với họ vì bị họ công kích . Chân cô rướm máu vì đi chân không hành hương . Cô chống lại họ vì họ đuổi cô ra khỏi nơi đó . Họ đối với cô rất hung dữ .

  M : Họ rất hung dữ , tôi biết . Họ rất ghét đàn bà , họ nghĩ đàn bà rất nguy hiểm , nhưng họ không biết vì lý do gì , họ không biết vì lẽ gì . Họ chỉ mù quán tin theo quy luật và bất cứ phái nữ nào đến đó sẽ bị đánh đập và đuổi đi . Họ bất chấp việc gì xảy ra cho người khác . Họ chỉ biết giữ giới luật , vậy thôi . Họ giữ giới luật một cách mù quáng , không cần suy nghĩ , thiếu sự hiểu biết .

  Q : Họ không có một chút hiểu biết nào và cũng không theo đúng lời dạy của Đức Shankaracharya . Vị tổ đầu tiên Shankaracharya dạy là "chúng sanh đồng nhất thể".

  M : Họ nghĩ đàn bà sẽ làm rối loạn trật tự của họ và làm cho họ hoen ố chỉ vì sự có mặt của phái nữ . Họ nghĩ rằng cấp bậc của phái nữ thấp hơn phái nam .

  Q : Họ nghĩ cô là ma quỷ , họ đã đi đến mức độ đó .

  M : Đúng vậy .

  Q : Cho nên đương nhiên họ đối xử với cô ta như vậy , khinh rẻ và không một chút tình thương . Vì trời tối và lạnh cóng vì tuyết , vị sư cô đó không thể đi nổi nữa , chân cô bị thương chảy máu và người đã kiệt sức .

  M : Cuồng tín !

  Q : Sư Phụ cũng đã biết là họ rất cuồng tín . Đồng hành với vị Sư Cô là một vị sư nam cũng thuộc phái Saraswati , nhưng vị sư này chẳng lên tiếng gì cả , khiến cô ấy phải một mình đối chọi với hai mươi người phái nam . Cho nên con không còn cảm thấy thoải mái ngủ đêm ở đó trên chiếc giường xuất gia nam để chín giờ sáng hôm sau gặp Đức Shankaracharya như đã dự định . Con không thể làm như vậy . Con phải bênh vực cô ấy vì con cũng là thân xác phái nữ . Bởi thế nên con đứng ra .

  M : Cô đứng lên chỉ làm việc này ?

  Q : Chỉ để làm việc đó thôi .

  M : Chỉ để dạy cho họ một bài học ?

  Q : Chỉ để dạy cho họ một bài học . Con biết tất cả mọi người đều tưởng con là phái nam .

  M : Mọi việc đều được an bày cho cô đến đó .

  Q : Thượng đế đã an bày như vậy .

  M : Nếu không , ai có thể mù đến độ tưởng cô là một sư nam . Một "con khỉ", may ra . (Sư Phụ dùng chữ tiếng Anh monk là sư , còn monkey là con khỉ).

  Q : Tất cả những người ở đó đều tưởng rằng con là một sư nam . Tất cả đều tin tưởng con là phái nam , chỉ có thể là phái nam . Họ không bao giờ nghĩ con là phái nữ . Con không muốn gạt họ , con chỉ đóng vai trò mà họ đặt cho con và tiếp tục đóng tuồng . Cho nên đương nhiên khi vị sư cô la cầu cứu , con phải bênh vực cô ta . Con nói cho họ biết "Các ông đều từ thân hình phái nữ mà sinh ra". Tất cả đều sinh ra từ phái nữ . Và con không thể hiểu họ bởi vì Ấn Độ Giáo rất tôn trọng Thánh Mẫu . Vị Thánh Mẫu rất quan trọng đối với họ .

  M : Đúng , đúng , đúng .

  Q : Nhưng họ vẫn không cho vị sư cô kia một chỗ ẩn thân nào dù là cạnh nhà cầu . Chúng con ở trên một ngọn đồi cao . Có nghĩa là vị sư cô kia phải lê mình xuống dưới đồi với đôi chân rướm máu và một tấm thân kiệt sức .

  M : Vậy mà họ thờ phượng vị Thánh Mẫu ?

  Q : Họ thật sự có thờ vị Thánh Mẫu . Nhưng họ không thấy được điều nầy nơi vị sư cô đáng thương kia . Dĩ nhiên con cảm thấy có trách nhiệm phải săn sóc vị sư cô này và tìm một nơi để cô nghĩ ngơi và ăn uống . Vì thế con nói cho họ biết rằng con không phải là phái nam mà cũng là phái nữ như vị sư cô kia .

  M : Giới luật được đặt ra để bảo vệ người tu hành . Chúng ta không nên quá chấp vào giới luật , khiến thiếu sự uyển chuyển và gây ra nguy hại . Bấy giờ cuối cùng cô đã giữ giới ?

  Q : Vâng , không nói dối . Con cùng vị sư nam thuộc đền Saraswati dìu vị sư cô kia xuống núi . Những người sư nam kia tỏ ra kinh sợ . Con còn nói ngày hôm sau con sẽ không yết kiến Đức Shankaracharya .

  M : Kinh sợ .

  Q : Vâng , họ thật sự hãi . Con nói với họ là Đức Shankaracharya dạy chúng ta rằng tất cả đều đồng nhất thể , thì chúng ta phải thể hiện điều này bằng hành động . Rồi con cùng vị sư nam dìu vị sư cô kia đi . Sư Phụ cũng biết nơi đó đông nghẹt với hàng ngàn tín đồ đi hành hương . Sư Phụ có thể đoán được chúng con tìm nơi tạm nghỉ cho vị sư cô ở đâu không ? Nơi đạo Sikh .

  M : Cái gì ? À ! Đúng , đúng .

  Q : Đạo Sikh . Sư Phụ cũng biết đạo Ấn Độ và đạo Sikh thù nghịch giết hại lẫn nhau .

  M : Những người đạo Sikh đã chứa chấp các nữ tu trong khi không ai chịu giúp .

  Q : Đạo Sikh là những người duy nhất mở rộng cửa đón nhận sư cô đạo Ấn Độ . Lúc đó con mới nhận thấy sự vô lý của tôn giáo .

  M : Đúng , chỉ có tình thương mới đáng kể chứ không phải tôn giáo . Tín đồ đạo Sikh là những người tốt .

  Q : Họ rất tốt . Con ở với họ một thời gian và học hỏi với những Thánh Nhân đạo Sikh .

  M : Đúng . Theo tôi thấy , người theo đạo Ấn Độ cũng rất tốt , nhưng cũng có người cuồng tín như cô đã gặp .


 5. #785
  Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
  Join Date
  Apr 2007
  Posts
  14,908

  Default ✿ SÁCH KHAI THỊ - Các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư - Cuộc Nói Chuyện Về Chân Lý


  KHÔNG CÓ PHÁI NAM HOẶC PHÁI NỮ TRÊN THIÊN QUỐC


  Q : Vâng , có những Thánh Nhân khác , những Thánh Nhân Ấn Độ giáo không có phân biệt nam nữ . Nhưng rất khó tìm được thánh nhân phái nữ . Ngài là người thứ nhì mà con được gặp trong suốt cuộc đời con bởi vì quá hiếm . Thường thường thánh nhân là phái nam .

  M : Phái nam mạnh hơn nên họ chiếm hết chỗ . Đàn bà đánh không lại đàn ông nên họ đầu hàng . Nếu có một người với bản ngã đến tranh chấp , phái nữ sẽ nói "được rồi , chỗ đó thuộc về ông". Phái nữ được huấn luyện trong gia đình cũng như trong đất thánh là phải coi mình như người hạ cấp . Phái nam thường rất chủ động và có bản ngã lớn , nên họ chiếm mọi tầng cấp ngay cả cấp bậc Thánh Nhân . Cho nên mới có chuyện này xảy ra . Phái nữ phục vụ rất nhiều cho nhân loại . Nếu không có người nữ thì người nam không được sinh ra , nhưng sau khi sinh ra , họ lại chống đối và chà đạp phái nữ . Mặc dù người nữ đã mang nặng đẻ đau , nuôi nấng và giáo dục họ . Tuy nhiên đó chỉ là chiến trường của bản ngã mà thôi . Trên Thiên Quốc không có phái nam , phái nữ . Tôi cảm thấy như là phái nữ khi tôi thích làm người nữ và sẽ cảm thấy như là phái nam khi tôi muốn làm người nam .

  Q : Thật vậy , con cũng vậy .

  M : Tùy theo hoàn cảnh .

  Q : Vâng .

  M : Và tùy theo sự cần thiết lúc đó . Nếu không , tôi chẳng phải là nam hay nữ . Nếu là phái nam thì tôi không thể là Phật , nếu là phái nữ tôi cũng không phải là Phật . Bởi vì nếu chúng ta chấp vào một khuôn khổ nào thì chúng ta không thể là Phật . Chúng ta phải tùy cơ ứng biến .

  Q : Sư Phụ cũng biết , họ nói có nhiều vị Phật nhưng những vị này đều là phái nam . Chẳng có một vị nữ Phật nào cả . Toàn là Phật với tên phái nam .

  M : Cô có đọc kinh Pháp Hoa ? Kinh Pháp Hoa của Phật giáo ? Khi Đức Phật còn tại thế , có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát . Khi những Bồ Tát hợp lại , họ hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát , "Ngài đã giảng dạy khắp mọi nơi , có ai thành Phật dưới sự chỉ đạo của Ngài hay không ?" Văn Thù Sư Lợi đáp , "Có , có một vị Long Nữ . Cô ta đã thành Phật . Cô ta mới có tám tuổi". Đó là điều "sỉ nhục" cho phái nam . Không có một nam nhân nào thành Phật với tuổi nhỏ như vậy . Kể cả Đức Thích Ca Mâu Ni . Họ phải hơn ba mươi tuổi , là người nam và có thân người mới được . Cô Long Nữ chỉ mới tám tuổi đã thành Phật . Nếu một Long Nữ có thể thành Phật , tại sao tôi không thể thành Phật ? Nếu Long Nữ chỉ mới tám tuổi thì thời gian tu hành được bao lâu ? Nhiều lắm đi nữa cũng chỉ tám năm thôi . Và cô đã thành Phật rồi ! Tôi bây giờ đã hơn ba mươi tuổi , bốn mươi rồi , tại sao tôi không thể thành Phật ? Không hợp lý chút nào . Cho nên quý vị thấy mâu thuẫn không ?

  TÙY THEO ĐỆ TỬ MÀ SỰ GIẢNG DẠY KHÁC NHAU

  M : Có lúc tôi không thèm để ý đến ngay cả kinh điển , bởi vì có lúc Phật giảng cho những đệ tử ở nơi này , có lúc Ngài giảng cho nhóm đệ tử ở nơi khác . Ngài giảng rất nhiều và đôi khi có những bài kinh không phải cho thế giới này , cho nên cấp bậc khác nhau . Thí dụ Kinh Địa Tạng là giảng cho các vị Phật , các Bồ Tát ở cõi Trời . Khi mở đầu kinh là lập tức đề cập về việc Đức Phật đi đến từng Trời nào đó và tất cả các vị Bồ Tát họp lại và các đệ tử cao cấp đến đó nghe kinh , ghi nhớ và trờ về chép lại . Bởi thế làm sao chúng ta có thể giảng nghĩa được những khác biệt hoặc đôi khi nghịch nghĩa giữa những bài kinh Đó là vì Đức Phật giảng cho người ở thế gian khác với người ở cõi Trời , hoặc cho những vị Bồ Tát . Có rất nhiều bài kinh không phải dạy thế gian này , như kinh Hoa Nghiêm chẳng hạn .

  Q : Tâm Kinh .

  M : Cái đó lại khác nữa . Trong Tâm Kinh , Đức Phật chỉ nói riêng cho một đệ tử mà thôi , đệ tử Xá Lợi Phất .

  Q : Ồ ,Xá Lợi Phất , bởi vì ông ta là người duy nhất hiểu Đức Phật nới gì .

  M : Rồi mấy người kia bắt lấy đọc to lên , tụng lên mỗi ngày mà chẳng hiểu gì hết . Họ không phải ở đẳng cấp của Xá Lợi Phật .

  Q : Cũng giống như khi con đọc kinh Pháp Hoa , chẳng hiểu gì hết .

  M : Ồ , rất dễ hiểu .

  Q : Khó lắm , khó lắm .

  M : Bây giờ sẽ dễ lắm .

  Q : Vâng , vâng .

  M : Cô về đọc lại .

  Q : Vâng , con sẽ cố gắng .

  M : Tôi thường nhắc đến Kinh Pháp Hoa , nhất là chương về Quán Âm Bồ Tát .

  Q : Xin kể cho chúng con .

  M : Nếu quý vị hiểu tiếng Quan Thoại , thì quý vị đã thông suốt rồi . Tôi không thể lập lại nữa , tôi đã kể bằng một ngôn ngữ khác .

  Q : Xin Sư Phụ kể đi .

  M : Không . Tôi không có cảm hứng bây giờ . Nó phải được kể đúng lúc . Câu chuyện đã được thâu trong những cuốn băng của tôi bằng tiếng Quan Thoại . Nhất là lúc này đang bế quan . Tại sao không hỏi người đó thông dịch ra tiếng Tây Ban Nha cho quý vị . Khi nào băng video hay băng thâu âm được hoàn tất , anh thông dịch cho họ . Thôi được , cô có thể hỏi tôi những gì cô không hiểu .

  Q : Thí dụ , có lần , có một người tin tưởng Thượng Đế hỏi Phật Thích Ca có Thượng Đế hay không ...? Còn một người nữa không tin có Thượng Đế hỏi có Thượng Đế hay không ...? Trong khi đó những vị Bồ Tát đang ngồi chờ đợi câu trả lời của Phật . Sau đó Phật ...

  M : Cho ba câu trả lời khác nhau .

  Q : Ba câu trả lời khác nhau .

  M : Có đúng vậy không ?

  Q : Dạ phải ! Lúc đó Phật đã xử sự như một tấm gương phản chiếu lại , không có câu giải đáp . Xin Sư Phụ vui lòng giải thích .

  M : Nói cho tôi biết câu trả lời nào cô không hiểu , thì tôi sẽ trả lời .

  Q : Đối với người tin vào Thượng Đế , Phật chỉ trả lời những điều mà ông đã tin : "Phải , có Thượng Đế". Còn người thứ hai không tin Thượng Đế , thì Phật trả lời là : "Không , không có Thượng Đế". Phật đã trả lời ngược lại với câu trả lời trước , và còn đối với những vị Bồ Tát thì Phật chỉ giữ im lặng .

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts