Page 30 of 30 FirstFirst ... 10202627282930
Results 581 to 582 of 582

Thread: SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM

 1. #581
  Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
  Join Date
  Apr 2007
  Posts
  14,903

  Default SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM


  Vấn :


  Phần đông các vị pháp sư đều cho rằng pháp môn của mình là hay nhất , nếu như có người truyền pháp giống như của Ngài , lực lượng cũng rất lớn , Ngài có cái nhìn như thế nào đối với người đó ? Trong lúc cần thiết Ngài có trao đổi đệ tử để dạy không ?

  Đáp :

  Nếu đã tu hành cùng một pháp môn , lực lượng cũng rất lớn , thì quý vị cứ theo người ấy học là được rồi , trao đổi để làm gì ? Nếu như người đó muốn cùng với chúng ta cộng tu cũng được . Nếu người đó thật sự có lực lượng , thật sự chúc mừng , tự mình tu là được rồi . Những người như vậy họ không nghĩ đến việc tranh chấp hay so sánh , hiểu không ? Sư Phụ dạy quý vị là bởi vì quý vị chưa biết pháp môn này , giả sử quý vị đã quen biết một vị minh sư giỏi như vậy , có được lực lượng lớn như vậy , cùng tu một pháp môn , thì xin chúc mừng quý vị , không cần phải đến học với Sư Phụ . Sư Phụ không muốn phân cao thấp hoặc tranh chấp đồ đệ với ai . Chẳng qua vì muốn quý vị nhận thức được giá trị của pháp môn này . Nếu quý vị đã có được lợi ích , thì không cần phải đến đây để tranh luận làm gì , thời gian tu hành không còn kịp , làm sao có thời gian tranh luận ? (Mọi người nhiệt liệt vỗ tay).

 2. #582
  Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
  Join Date
  Apr 2007
  Posts
  14,903

  Default SÁCH VẤN ĐÁP - PHÁP MÔN QUÁN ÂM


  Vấn :


  Tín đồ Nhất Quán Đạo nói , khi được ngón tay của minh sư điểm qua , có thể đưa người từ địa ngục lên Thiên Đường , vượt qua tam giới , có phải như vậy không ? Nếu như người được điểm mà trong lòng không có cảm ứng , vậy phải làm sao ?

  Đáp :

  Rất có thể vượt qua được tam giới . Nếu như người ấy không có cảm ứng , cần phải đợi thêm một thời gian nữa . Vị minh sư thật sự không cần phải động tay , chỉ cần nhìn một lần là được giải thoát rồi , tậm chí khi quý vị ở nhà thành tâm niệm danh hiêu của họ cũng đã được giải thoát , không cần phải quen biết họ . Quý vị đọc sách của họ , tin tưởng lực lượng của họ , cũng đủ được giải thoát ; chỉ cần quý vị nhất tâm "niệm" họ , chỉ cần một ý niệm tin tưởng mà thôi , không cần một ngày , bảy ngày , hoặc trăm ngày , là đã được giải thoát rồi , thậm chí không cần rờ đầu , không cần nhìn mắt . Một vị minh sư thật sự sẽ có được lực lượng này , Nhất Quán Đạo nói không có sai .

  Vấn :

  Một người khai ngộ , nội tâm và cử chỉ của họ có phải lúc nào cũng biểu lộ một sự viên mãn tự tại và hoan hỷ không ?

  Đáp :

  Không nhất định ! Đây chẳng qua là sự tưởng tượng của chúng ta . Những người khai ngộ , nội tâm của họ luôn hoan hỷ tự tại , nhưng vì dạy dỗ chúng sanh , họ phải có những diện mạo khác nhau , hiểu không ? Cho nên quý vị thấy vị Sư Phụ của Tôn Giả Milarepa (Mật Lạc Nhất Ba), đối với đệ tử của ông như thế nào , quý vị có biết không ? Mỗi ngày đánh chửi Tôn Giả , trải qua bảy năm dài đăng đẳng mới truyền pháp cho ông .

  Không phải ngày nào cũng cười hì hì rồi sờ đầu : "Milarepa , con ngoan lắm !" (Mọi người cười). Phật Bồ Tát làm việc rất cực khổ , bởi vì căn cơ của chúng sanh khác nhau , cá tánh khác nhau , do đó phải dùng nhiều phương pháp khác nhau : hỷ nộ ái ố đều sử dụng , nếu không quý vị sẽ chấp . Nếu Phật Bồ Tát chỉ chấp vào một tướng hoan hỷ , mỗi ngày hoan hỷ , cười hì hì , thì đó không phải thật sự là Phật , mà là "Phật chấp". Đối với Phật , giận hay không giận , hỷ nộ ái lạc cũng không có gì là hỷ nộ ái lạc , tất cả đều là phương tiện để độ chúng sanh mà thôi , họ không có lòng phân biệt , hiểu không ? Còn không quý vị đi tìm Phật gỗ , mỗi ngày họ đều cười hì hì , phải vậy không ? (Mọi người cười).

Page 30 of 30 FirstFirst ... 10202627282930

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts