máy in phun HP giờ đang dần lấn át Epson vì đầu phun nó bền hơn và nó có mấy dòng tiết kiệm mực và mực chính hãng cũng đã giảm giá đi nhiều