Tại hội nghị triễn lãm công nghệ ở Thượng Hải, HP giới thiệu các giải pháp In ấn Di động mới và các Dịch vụ Nội dung.

Dòng máy in với vẻ đẹp tiềm ẩn

...