Search:

Type: Posts; User: Nguyenct; Keyword(s):

Page 1 of 3 1 2 3

Search: Search took 0.00 seconds.

 1. Replies
  0
  Views
  1,760

  THẤT GIÁC CHI

  Thất giác chi
  (Satta Bojjhanga)
  Hòa thượng Piyadassi
  Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1974
  ________________________________________
  Kinh điển Phật Giáo, gồm ba tạng, luôn luôn nhắc đến những yếu tố của...
 2. Re: HÒA THƯỢNG BỬU THẮNG THIỀN SƯ KHAI THỊ TRỰC CHỈ THIỀN

  HÒA THƯỢNG THIỀN SƯ BỬU THẮNG KHAI THỊ
  ĐỀ TÀI II :TRỰC TÂM THỊ TỊNH ĐỘ
  LỜI TÁC BẠCH
  Kính Bạch Hòa Thượng Thiền Sư Kính thưa Chư Đại Đức, Tăng và toàn thể quý Phật tử. Hôm qua Hòa-Thượng đã từ mẫn...
 3. Re: HÒA THƯỢNG BỬU THẮNG THIỀN SƯ KHAI THỊ TRỰC CHỈ THIỀN

  HÒA THƯỢNG THIỀN SƯ BỬU THẮNG KHAI THỊ
  ĐỀ TÀI II :TRỰC TÂM THỊ TỊNH ĐỘ
  LỜI TÁC BẠCH
  Kính Bạch Hòa Thượng Thiền Sư Kính thưa Chư Đại Đức, Tăng và toàn thể quý Phật tử. Hôm qua Hòa-Thượng đã từ mẫn...
 4. Re: HÒA THƯỢNG BỬU THẮNG THIỀN SƯ KHAI THỊ TRỰC CHỈ THIỀN

  KHAI THỊ THIỀN TRỤC CHỈ
  Hòa Thượng Thiền Sư Bửu Thắng
  ĐÈ TÀI 1 : TRỰC CHỈ THIỀN
  LỜI TÁC BẠCH
  Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật
  Kính bạch Hòa-Thượng Thiền-Sư
  Kính thưa toàn thể chư Đại-Đức...
 5. Re: HÒA THƯỢNG BỬU THẮNG THIỀN SƯ KHAI THỊ TRỰC CHỈ THIỀN

  http://gsinfinite.com/5R1/004_ThienTrucChi.mp3
 6. Re: HÒA THƯỢNG BỬU THẮNG THIỀN SƯ KHAI THỊ TRỰC CHỈ THIỀN

  http://gsinfinite.com/5QZ/003_ThienTrucChi.mp3
 7. Re: HÒA THƯỢNG BỬU THẮNG THIỀN SƯ KHAI THỊ TRỰC CHỈ THIỀN

  http://gsinfinite.com/3f6/002_THIENtrucChi.mp3
 8. HÒA THƯỢNG BỬU THẮNG THIỀN SƯ KHAI THỊ TRỰC CHỈ THIỀN

  http://gsinfinite.com/5Q4/001_THIENtrucCHI_.mp3
 9. Replies
  1
  Views
  1,177

  Re: NHỮNG CÂU HỎI VỀ THIỀN TÔNG 1

  NHỮNG CÂU HỎI VỀ THIỀN TÔNG 2

  https://www.youtube.com/watch?v=ARGjrBmEeFA
 10. Replies
  1
  Views
  1,177

  NHỮNG CÂU HỎI VỀ THIỀN TÔNG 1

  https://www.youtube.com/watch?v=Zwb81ABWdZA
 11. TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THIỀN SƯ BỬU THẮNG ( 1917 - 2001 )

  TIỂU-SỬ HÒA-THƯỢNG THIỀN-SƯ
  THƯỢNG BỬU HẠ THẮNG VIỆN CHỦ CHÙA BỬU MINH THỊ XÃ GÒ CÔNG TỈNH TIỀN GIANG.
  NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TIẾP
  DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM-MÔ BỬU MINH ĐƯỜNG THƯỢNG...
 12. Re: SỐNG CAO THƯỢNG , NGHĨ CAO THƯỢNG VÀ CHỈ MUỐN THƯỢNG ĐẾ

  PHẦN NĂM

  https://www.youtube.com/watch?v=-TJLgt5CsQg

  Posted by 171.233.106.184 via http://webwarper.net
  This is added while posting a message to avoid misusing the service
 13. Re: SỐNG CAO THƯỢNG , NGHĨ CAO THƯỢNG VÀ CHỈ MUỐN THƯỢNG ĐẾ

  PHẦN BỐN

  https://www.youtube.com/watch?v=3lviCM5yC0c
  Posted by 171.233.106.184 via http://webwarper.net
  This is added while posting a message to avoid misusing the service
 14. Re: SỐNG CAO THƯỢNG , NGHĨ CAO THƯỢNG VÀ CHỈ MUỐN THƯỢNG ĐẾ

  PHẦN BA

  https://www.youtube.com/watch?v=Iw9ijLtz97E

  Posted by 171.233.106.184 via http://webwarper.net
  This is added while posting a message to avoid misusing the service
 15. Re: SỐNG CAO THƯỢNG , NGHĨ CAO THƯỢNG VÀ CHỈ MUỐN THƯỢNG ĐẾ

  PHẦN HAI

  https://www.youtube.com/watch?v=RCF9PtUjNI0

  Posted by 171.233.106.184 via http://webwarper.net
  This is added while posting a message to avoid misusing the service
 16. Re: SỐNG CAO THƯỢNG , NGHĨ CAO THƯỢNG VÀ CHỈ MUỐN THƯỢNG ĐẾ

  PHẦN MỘT

  https://www.youtube.com/watch?v=efCbbMXFGLQ

  Posted by 171.233.106.184 via http://webwarper.net
  This is added while posting a message to avoid misusing the service
 17. SỐNG CAO THƯỢNG , NGHĨ CAO THƯỢNG VÀ CHỈ MUỐN THƯỢNG ĐẾ

  Sống Cao Thượng, Nghĩ Cao Thượng,
  và Chỉ Muốn Thượng Đế
  Hội thảo truyền hình với

  Thanh Hải Vô Thượng Sư
  & Nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư
 18. Replies
  4
  Views
  1,736

  Re: CHÂN TÌNH KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI

  PHẦN BỐN

  https://www.youtube.com/watch?v=9VfspQIFz5A

  Posted by 171.233.106.184 via http://webwarper.net
  This is added while posting a message to avoid misusing the service
 19. Replies
  4
  Views
  1,736

  Re: CHÂN TÌNH KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI

  PHẦN BA

  https://www.youtube.com/watch?v=qCg9MzIlYQ4
  Posted by 171.233.106.184 via http://webwarper.net
  This is added while posting a message to avoid misusing the service
 20. Replies
  4
  Views
  1,736

  Re: CHÂN TÌNH KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI

  PHẦN 2

  https://www.youtube.com/watch?v=c6nY-4bp-i0
  Posted by 171.233.106.184 via http://webwarper.net
  This is added while posting a message to avoid misusing the service
 21. Replies
  4
  Views
  1,736

  Re: CHÂN TÌNH KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI

  https://www.youtube.com/watch?v=aOo9sL-6aFA

  Posted by 171.233.106.184 via http://webwarper.net
  This is added while posting a message to avoid misusing the service
 22. Replies
  4
  Views
  1,736

  CHÂN TÌNH KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI

  PHẦN MỘT
  Sư Phụ Ăn Mừng Sinh Nhật Ra Sao

  V: Chúng con rất vui được thấy lại Sư Phụ và nụ cười xinh đẹp của Ngài. Quả thật là một vinh hạnh mỗi lần có một hội thảo vô cùng đặc biệt khác…có cuộc...
 23. Re: THVTS- Niềm Vui Trở Về Nhà - Tái Khám Phá Vũ Trụ Nguyên Thủy

  NIỀM VUI TRỞ VỀ NHÀ

  PHẦN MỘT

  Yaykar Syr

  Q: Ngài có đến viếng cảnh giới nào mới không?

  SP: Có, dĩ nhiên, tôi bây giờ ở một cảnh giới khác. Tôi bây giờ ở Vũ trụ Nguyên thủy. Hãy gọi là...
 24. Re: SU PHU THANH HAI TAI KHAM PHA VU TRU NGUYEN THUY ( O U )

  Phần 5 : http://www.youtube.com/watch?v=d-efcdfdPrI
 25. Re: THVTS- Niềm Vui Trở Về Nhà - Tái Khám Phá Vũ Trụ Nguyên Thủy

  Phần 5 : http://www.youtube.com/watch?v=d-efcdfdPrI
 26. Replies
  1
  Views
  1,513

  Re: SỨC MẠNH VÔ THỨC

  4. QUY LUẬT CÂN BẰNG ÂM DƯƠNG
  Thiên nhiên luôn cân bằng bởi hai sức mạnh vừa đối nghịch nhau vừa bổ xung cho nhau, nằm trong động vật và thực vật, nước và lửa, nóng và lạnh, sáng và tối, trắng và...
 27. Re: Các Động Tác Của Bài Tập Phẩy Tay - St

  Có thể nghe đọc Tiếng Việt , tại :

  http://www.youtube.com/watch?v=BL2AyV1U7Uw
  Bài tập số 1 ( sau khi tập bài thể dục vô...
 28. Re: SU PHU THANH HAI TAI KHAM PHA VU TRU NGUYEN THUY ( O U )

  Phần 4 : http://www.youtube.com/watch?v=wo_kC11VPPs
 29. Re: THVTS- Niềm Vui Trở Về Nhà - Tái Khám Phá Vũ Trụ Nguyên Thủy

  Xem clipvideo đọc phụ đề Tiếng Viêt :
  Phần 1 : http://www.youtube.com/watch?v=Dy4O4AQQ5Dk&list=HL1393332385
  Phần 2 : http://www.youtube.com/watch?v=FOVtmu0yQfs
  Phần 3 : ...
 30. Replies
  1
  Views
  1,513

  SỨC MẠNH VÔ THỨC

  NGUYÊN TẮC LUYỆN TẬP VÔ THỨC
  1. Đánh thức tiềm năng của cơ thể: Khi mới chào đời năng lượng cân bằng âm dương thông suốt. Lúc còn trẻ dòng năng lượng không bị bế tắc, nguyên khí tràn đầy, nên ít...
Results 1 to 30 of 75
Page 1 of 3 1 2 3