Search:

Type: Posts; User: chuivohang; Keyword(s):

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. Re: Tập đoàn HP tập trung vào giáo dục

    biết chừng nào mới là VN đây.. haizzz
  2. Re: Asus K42JA – vua đồ họa với 2GB VRAM

    đúng là đồ hoạ khủng thật, muốn có nó quá. "em có một ước ao, em có một khác khao". Mình nói thêm là hãng asus có cái bảo hành 2 năm và giao trả máy sau bảo hành rất hạy
Results 1 to 2 of 2