Bảng lảng như hoa mùa xuân - Truyện ngắn của Phan Trang Hy

Bảng lảng như hoa mùa xuân
--------------------------------
Như lệ thường, gần đến Tết, tôi chạy xe vòng quanh phố. Mọi thứ như đang...