mình nghĩ là khi nào sức khỏe không tốt thì dễ say ,hoặc "Thần kinh" tốt thì cũng chơi được kha khá ,rồi có lúc thật buồn bã hay thất vọng gì đó thì uống cũng kinh ,Bản thân tớ sợ nhất là 100%..dễ...