Thư giản cuối tuần
Srroy nha đọc bài của bạn về XB
nên mình cũng thấy giống như những lời bình luận trong bài
mình cũng cảm thấy XB khi diễn phong độ không tự tin vào mình,
nên mình cảm thấy...