Sặc , film này mà cũng đạt giải , coi phim nhảm, nhưng có nhiều cảnh nóng , và bối cảnh phim gần gũi với cuộc sống , nhiều chi tiết thừa không cần thiết