:thankyou:

Mấy năm đầu ở Mỹ nhà Nếp ở apartment, cái khu đó hơi lụp xụp cho nên có rất nhiều gián. 1 hôm quyết định diệt hết gián trong nhà cho nên mua thuốc giệt gián về xịt. Xịt xong vài ngày...