Quang Linh sẵn sàng hát khi được yêu cầu

"Năm qua, tôi diễn ở nước ngoài nhi?u nên m?i ngư?i tưởng là nghỉ hát, thực ra khán giả ở đâu cũng như nhau cả, nơi nào cần là tôi sẵn sàng đến", Quang...