Chương trình miễn phí dùng để tạo PDF file từ bất cứ chương trình nào có chứng năng "print".http://www.dopdf.com/screenshots/large/dopdf.jpgDownload: Link