Search:

Type: Posts; User: NEP; Keyword(s):

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. Re: OPEN OFIFICE Trinh office mã nguôn mở đang thịnh hành

    Nếp link tới cái folder chứa những giáo trình đó nhưng không link tới cái .pdf files. Những người mới dùng computer nếu họ thấy nhiều links quá sẽ không biết link nào để download software. Còn những...
  2. Re: OPEN OFIFICE Trinh office mã nguôn mở đang thịnh hành

    Nếp mới sửa lại bài viết. Trong tương lại mong các bạn đăng theo mẫu này. Nói chung bài viết nên ngắn gọn và dễ đọc. Nếu có screenshots thì càng tốt (1-2 screenshots thôi). Link download phải dễ tìm...
Results 1 to 2 of 2