CPUZ là một software miễn phí đễ xem tài liệu của cpu, motherboard và RAM trong máy vi tính của bạn. Rất hữu dụng khi overclock cpu.:biggrin:
...