[ram:3d83ba007d]http://dactrung.net/nhacnghe/../ram/RoiMaiToiDuaEmLThu74.wma[/ram:3d83ba007d]
Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm.
Xin l?i cuối không dối gian trong mắt em.
Tình yêu cho thương đau...